Utställning: Skeva Sulor - Malin Norberg

local_offer
Konst
Abstrakta former i olika färger i 2D och 3D i underkanten. Bakgrunden är en vitmålad vägg, handskrivet i blå kulspets syns texten Skeva Sulor Österängens konsthall 9 september - 15 oktober 2023

Foto: Malin Norberg

Malin Norberg arbetar med trä som sitt huvudmaterial. Hon intresserar sig för surrealistiska bildvärldar, där de estetiska influenserna ofta kommer från folkloristiken, nöjesfält vardagliga objekt.

Hennes verk får liv i form av skulpturer som vid första anblick kan se inbjudande och humoristiska ut, men som ofta döljer en form av samhällskritik. Hantverket är en stor del av Norbergs praktik och genom att tänja på de materiella gränserna, omformar hon det hårda materialet med olika handverktyg; bildhuggarjärn och vinkelslip för att ge föreställningen om en mjuk eller rinnande form. Resultatet blir en slags skevhet, en illusion eller förvrängning av verkligheten. Vernissage 9 sep kl 13.

Biljettinformation

Frivillig entréavgift

Mer information
Datum: 9 sep - 15 okt
Tid: 13.00 – 16.00
Pris: Gratis
Ålder: Alla åldrar
Plats: Österängens Konsthall, Jönköping
Adress: Birkagatan 8 Jönköping
Österängens konsthall
Telefon: 070-8672120
Tillgänglighet
Nej ingen speciell anpassning finns

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Utst%C3%A4llning%3A%20Skeva%20Sulor%20-%20Malin%20Norberg&event.desc=Malin%20Norberg%20arbetar%20med%20tr%C3%A4%20som%20sitt%20huvudmaterial.%20Hon%20intresserar%20sig%20f%C3%B6r%20surrealistiska%20bildv%C3%A4rldar%2C%20d%C3%A4r%20de%20estetiska%20influenserna%20ofta%20kommer%20fr%C3%A5n%20folkloristiken%2C%20n%C3%B6jesf%C3%A4lt%20vardagliga%20objekt.%20&event.text=Hennes%20verk%20f%C3%A5r%20liv%20i%20form%20av%20skulpturer%20som%20vid%20f%C3%B6rsta%20anblick%20kan%20se%20inbjudande%20och%20humoristiska%20ut%2C%20men%20som%20ofta%20d%C3%B6ljer%20en%20form%20av%20samh%C3%A4llskritik.%20Hantverket%20%C3%A4r%20en%20stor%20del%20av%20Norbergs%20praktik%20och%20genom%20att%20t%C3%A4nja%20p%C3%A5%20de%20materiella%20gr%C3%A4nserna%2C%20omformar%20hon%20det%20h%C3%A5rda%20materialet%20med%20olika%20handverktyg%3B%20bildhuggarj%C3%A4rn%20och%20vinkelslip%20f%C3%B6r%20att%20ge%20f%C3%B6rest%C3%A4llningen%20om%20en%20mjuk%20eller%20rinnande%20form.%0D%0A%0D%0AResultatet%20blir%20en%20slags%20skevhet%2C%20en%20illusion%20eller%20f%C3%B6rvr%C3%A4ngning%20av%20verkligheten.%20Vernissage%209%20sep%20kl%2013.%20&event.categories=konst&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Birkagatan%208&event.postNumber=&event.placeName=%C3%96ster%C3%A4ngens%20Konsthall&event.id=baae626e-327f-47de-99ef-38158b72c528&event.imageAltText=Abstrakta%20former%20i%20olika%20f%C3%A4rger%20i%202D%20och%203D%20i%20underkanten.%20Bakgrunden%20%C3%A4r%20en%20vitm%C3%A5lad%20v%C3%A4gg%2C%20handskrivet%20i%20bl%C3%A5%20kulspets%20syns%20texten%20Skeva%20Sulor%20%C3%96ster%C3%A4ngens%20konsthall%209%20september%20-%2015%20oktober%202023&event.imageSource=Malin%20Norberg&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=%C3%96ster%C3%A4ngens%20konsthall&organizer.tel=0708672120&organizer.email=info%40osterangenskonsthall.se&organizer.link=&applier.name=Jannie%20Sidenvik&applier.tel=0722005722&applier.email=jannie.sidenvik%40osterangenskonsthall.se&ticket.desc=Frivillig%20entr%C3%A9avgift&ticket.minPrice=0&ticket.maxPrice=0&accessibilities=nej-ingen-anpassning&ageGroups=0-200&places=%C3%B6ster%C3%A4ngen&smLink1Name=Hemsida&smLink2Name=Linktree&smLink3Name=&smLink1Address=www.osterangenskonsthall.se&smLink2Address=linktr.ee%2Fosterangenskonsthall&smLink3Address=&id=5.4f0550d5189a3d33b3f822b4&date.startDates=1694257200000&date.endDates=1697378400000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.4f0550d5189a3d33b3f822c0/1692791303697/eventimage.jpg