Utställning: Tändsticksindustrins historia

local_offer
Historia | Utställning
Collage: Tändsticksarbetare vid arbetsbänk med tändsticksaskar. Banner med text: saftey matches. Tändsticksaskar och ett rött slingrande band, en bukett röda rosor. Allt på aprikosfärgad bottenplatta.
Mer information
Datum: 6 feb - 31 mar
Tid: 10.00 – 19.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Jönköpings Stadsbibliotek, Jönköping
Adress: Dag Hammarskjölds plats 1, 551 11 Jönköping
Jönköpings kommuns Tändsticksmuseum och Biblioteken i Jönköping
Telefon: 036-105543
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsanpassning

Ta del av en viktig del i Jönköpings lokalhistoria på biblioteket!

Just nu byggs Tändsticksmuseet basutställning om, och museet är stängt. Den 10 juni nyöppnar museet med invigning på Tändsticksområdet.Tills dess kan du se en miniutställning om tändsticksindustrins spännande historia på våra bibliotek.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=T%C3%A4ndsticksindustrins%20historia&event.desc=Ta%20del%20av%20en%20viktig%20del%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20lokalhistoria%20p%C3%A5%20biblioteket!&event.text=%0D%0AJust%20nu%20byggs%20T%C3%A4ndsticksmuseet%20basutst%C3%A4llning%20om%2C%20och%20museet%20%C3%A4r%20st%C3%A4ngt.%20Den%2010%20juni%20ny%C3%B6ppnar%20museet%20med%20invigning%20p%C3%A5%20T%C3%A4ndsticksomr%C3%A5det.%0D%0A%0D%0ATills%20dess%20kan%20du%20se%20en%20miniutst%C3%A4llning%20om%20t%C3%A4ndsticksindustrins%20sp%C3%A4nnande%20historia%20p%C3%A5%20v%C3%A5ra%20bibliotek.&event.categories=utst%C3%A4llning%2Chistoria&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%201&event.postNumber=55111&event.placeName=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20Stadsbibliotek&event.id=8e3d1a01-82cf-4107-9430-2083342d5c0b&event.imageAltText=Collage%3A%20T%C3%A4ndsticksarbetare%20vid%20arbetsb%C3%A4nk%20med%20t%C3%A4ndsticksaskar.%20Banner%20med%20text%3A%20saftey%20matches.%20T%C3%A4ndsticksaskar%20och%20ett%20r%C3%B6tt%20slingrande%20band%2C%20en%20bukett%20r%C3%B6da%20rosor.%20Allt%20p%C3%A5%20aprikosf%C3%A4rgad%20bottenplatta.%20%20&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommuns%20T%C3%A4ndsticksmuseum%20och%20Biblioteken%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=036-10%2055%2043&organizer.email=matchmuseum%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Maria%20Friedner&applier.tel=036-105578&applier.email=maria.friedner%40jonkoping.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=L%C3%A4s%20mer%20om%20t%C3%A4ndsticksindustrins%20historia&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2Ft%25C3%25A4ndsticksindustrin-i-j%25C3%25B6nk%25C3%25B6ping%3Fculture%3Dsv&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.2d4fa98c1859afe0f6b8115e&date.startDates=1675674000000&date.endDates=1680282000000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.2d4fa98c1859afe0f6b81169/1675678831637/eventimage.jpg