Vad hände Alfons Åberg - kompisfilmen (från 2 år)

local_offer
Barnaktiviteter | Film
Illustrerad bild. I hörnet av bilden ser man en vattenpistol och skjuter vatten. Den skjuter mot Alfons och en kompis. Kompisen håller skyddande om Alfons och tittar argt mot vattenpistolen. Alfons ler mot sin vän.
Mer information
Datum: 13 nov
Tid: 15.00 – 15.32
Kostnad: 40 kr
Ålder: 0–5 år, 6–9 år
Plats: Folkets Bio, Kulturhuset, Jönköping
Adress: Svavelsticksgränd 3, 553 15 Jönköping
Folkets Bio Jönköping
Telefon:
Tillgänglighet
Handikapptoalett

Kompisfilmen med tre klassiska Alfons-filmer berättade av Björn Gustafson och regisserade av Per Åhlin och Lasse Persson: Vem räddar Alfons Åberg, Där går Tjuv-Alfons och Alfons och odjuret.

Alfons upplever stora och hemska saker, han har ingen kompis, han har slagit en som är mindre än han och alla tror att han är en tjuv. Stora känslor om rätt och fel men allt löser sig på ganska lugnt Alfons-manér. Man hinner tänka och känna själv. En riktig berg-och-dalbana för liten och stor. Ålder: Från 2 år Längd: 32 min

Biljettinformation

Stor som liten behöver en egen biljett. Köp biljetter i tid. Det blir ofta slutsålt! Ev. osålda biljetter säljs på plats. Biljettkassan öppnar 30 minuter innan visning.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Vad%20h%C3%A4nde%20Alfons%20%C3%85berg%20-%20kompisfilmen%20(fr%C3%A5n%202%20%C3%A5r)&event.desc=Kompisfilmen%20med%20tre%20klassiska%20Alfons-filmer%20ber%C3%A4ttade%20av%20Bj%C3%B6rn%20Gustafson%20och%20regisserade%20av%20Per%20%C3%85hlin%20och%20Lasse%20Persson%3A%20Vem%20r%C3%A4ddar%20Alfons%20%C3%85berg%2C%20D%C3%A4r%20g%C3%A5r%20Tjuv-Alfons%20och%20Alfons%20och%20odjuret.%0D%0A&event.text=Alfons%20upplever%20stora%20och%20hemska%20saker%2C%20han%20har%20ingen%20kompis%2C%20han%20har%20slagit%20en%20som%20%C3%A4r%20mindre%20%C3%A4n%20han%20och%20alla%20tror%20att%20han%20%C3%A4r%20en%20tjuv.%20Stora%20k%C3%A4nslor%20om%20r%C3%A4tt%20och%20fel%20men%20allt%20l%C3%B6ser%20sig%20p%C3%A5%20ganska%20lugnt%20Alfons-man%C3%A9r.%20Man%20hinner%20t%C3%A4nka%20och%20k%C3%A4nna%20sj%C3%A4lv.%0D%0AEn%20riktig%20berg-och-dalbana%20f%C3%B6r%20liten%20och%20stor.%0D%0A%0D%0A%C3%85lder%3A%20Fr%C3%A5n%202%20%C3%A5r%0D%0AL%C3%A4ngd%3A%2032%20min&event.categories=barnaktiviteter%2Cfilm&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Svavelsticksgr%C3%A4nd%203&event.postNumber=553%2015&event.placeName=Folkets%20Bio%2C%20Kulturhuset&event.id=373c183e-e2ea-4560-a63e-d9c16017a168&event.imageAltText=Illustrerad%20bild.%20I%20h%C3%B6rnet%20av%20bilden%20ser%20man%20en%20vattenpistol%20och%20skjuter%20vatten.%20Den%20skjuter%20mot%20Alfons%20och%20en%20kompis.%20Kompisen%20h%C3%A5ller%20skyddande%20om%20Alfons%20och%20tittar%20argt%20mot%20vattenpistolen.%20Alfons%20ler%20mot%20sin%20v%C3%A4n.%20&event.activity=&organizer.name=Folkets%20Bio%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20&organizer.tel=-&organizer.email=info%40folketsbiojonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Sara%20Klaesson&applier.tel=036-102465&applier.email=sara.klaesson%40jonkoping.se&ticket.desc=Stor%20som%20liten%20beh%C3%B6ver%20en%20egen%20biljett.%20%0D%0AK%C3%B6p%20biljetter%20i%20tid.%20Det%20blir%20ofta%20sluts%C3%A5lt!%20%0D%0AEv.%20os%C3%A5lda%20biljetter%20s%C3%A4ljs%20p%C3%A5%20plats.%20Biljettkassan%20%C3%B6ppnar%2030%20minuter%20innan%20visning.&ticket.price=40&accessibilities=handikapptoalett&ageGroups=0-5,6-9&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=H%C3%A4r%20k%C3%B6per%20du%20biljetter%20&smLink2Name=Folkets%20Bio%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20hemsida&smLink3Name=Folkets%20Bio%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20p%C3%A5%20Facebook&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.bio.se%2Fbiografer%2Ffolkets-bio-jonkoping-2%2Ffilm%2FST00004652%2Fvad-hande-alfons-aberg-kompisfilmen%2F&smLink2Address=https%3A%2F%2Ffolketsbiojonkoping.se%2F&smLink3Address=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ffolketsbiojonkoping&id=5.6ee7976518311c203e8b36e&date.startDates=1668348000000&date.endDates=1668349920000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6ee7976518311c203e8b379/1662668576910/eventimage.jpg