Valet Är Ditt - Utvärdering & Analys

local_offer
Föreläsning | Workshop
Öppen inbjudan till utvärdering
Mer information
Datum: 29 nov
Tid: 18.00 – 20.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Birkagårdens Folkets Hus, Jönköping
Adress: Birkagatan 12B , 554 65 Jönköping
Birkagårdens Folkets Hus och ABF med stöd av MUCF & Jönköpings Kommun.
Telefon: 467-60288414
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Rullstolsanpassning

Nu är det dags att utvärdera projektet ”Valet är ditt”. Vi kommer att presentera valresultatet, valanalys samt sammanställningen.

Vi vill bjuda in er boende, föräldrar och allmänna föreningar i området Österängen närområdet eller med annan anknytning till området till ett uppföljningsmöte där vi ska diskutera valresultatet, valdeltagandet samt hur vi kan öka intresset bland boende för att arbeta politiskt eller engagera sig i en förening. Sist men inte minst vill vi presentera den medborgarenkät som vi gjort med jämställdhetsmyndigheten som handlar om lokal delaktighet och deltagande i den lokala demokratin.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Valet%20%C3%84r%20Ditt%20-%20Utv%C3%A4rdering%20%26%20Analys&event.desc=Nu%20%C3%A4r%20det%20dags%20att%20utv%C3%A4rdera%20projektet%20%E2%80%9DValet%20%C3%A4r%20ditt%E2%80%9D.%20Vi%20kommer%20att%20presentera%20valresultatet%2C%20valanalys%20samt%20sammanst%C3%A4llningen.&event.text=Vi%20vill%20bjuda%20in%20er%20boende%2C%20f%C3%B6r%C3%A4ldrar%20och%20allm%C3%A4nna%20f%C3%B6reningar%20i%20omr%C3%A5det%20%C3%96ster%C3%A4ngen%20n%C3%A4romr%C3%A5det%20eller%20med%20annan%20anknytning%20till%20omr%C3%A5det%20till%20ett%20uppf%C3%B6ljningsm%C3%B6te%20d%C3%A4r%20vi%20ska%20diskutera%20valresultatet%2C%20valdeltagandet%20samt%20hur%20vi%20kan%20%C3%B6ka%20intresset%20bland%20boende%20f%C3%B6r%20att%20arbeta%20politiskt%20eller%20engagera%20sig%20i%20en%20f%C3%B6rening.%20Sist%20men%20inte%20minst%20vill%20vi%20presentera%20den%20medborgarenk%C3%A4t%20som%20vi%20gjort%20med%20j%C3%A4mst%C3%A4lldhetsmyndigheten%20som%20handlar%20om%20lokal%20delaktighet%20och%20deltagande%20i%20den%20lokala%20demokratin.&event.categories=f%C3%B6rel%C3%A4sning%2Cworkshop&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Birkagatan%2012B%20&event.postNumber=554%2065%20&event.placeName=Birkag%C3%A5rdens%20Folkets%20Hus&event.id=bc7e7079-6b74-4934-802d-b1e77967cccc&event.imageAltText=%C3%96ppen%20inbjudan%20till%20utv%C3%A4rdering&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Birkag%C3%A5rdens%20Folkets%20Hus%20och%20ABF%20med%20st%C3%B6d%20av%20MUCF%20%26%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20Kommun.&organizer.tel=%2B46760288414&organizer.email=josefinsers%40birkagardenfolketshus.se&organizer.link=&applier.name=Josefin%20Sers&applier.tel=%2B46760288414&applier.email=josefinsers%40birkagardenfolketshus.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,hiss,rullstolsanpassning&ageGroups=0-200&places=%C3%B6ster%C3%A4ngen&smLink1Name=&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.274aae2018432944d2e2d066&date.startDates=1669741200000&date.endDates=1669748400000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.274aae2018432944d2e2d071/1668096521755/eventimage.png