Vandring vid Huskvarnaån

local_offer
Natur | Outdoor
Svavelticka vid Huskvarnaån
Mer information
Datum: 26 jul
Tid: 16.00 – 18.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Huskvarnaån, åmynningen Oset
Adress: Alviksvägen, Huskvarna
Jönköpings kommun
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Rullstolsanpassning

Guidningen följer ån från Vättern i norr till Lillån i söder. Samling vid infarten till Oset. Första delen är mestadels på plan mark. Vi avslutar med en naturvandring i sumpskogen vid Vapenvallen.

Åmynningen Oset med Rumlaborg är en del av Sveriges krigshistoria på medeltiden. Idag är ån en del av naturens gröna infrastruktur och ger många så kallade ekosystemtjänster till samhället och oss människor. Efter någon timmes guidning går vi in sumpskogen vid Vapenvallen, en vild och vacker natur. Kanske hittar vi bäverspår och förhoppningsvis också svavelticka, se bild. Vill man bara vara med på naturvandring går det bra att möta upp ca kl 17 där Lillån rinner ut i Huskvarnaån.

Biljettinformation

Fri entré