Varats olidliga lätthet

local_offer
Festival | Film
En man och en kvinna sitter vid ett bord. De ser glada ut. Kvinnan har sin arm om mannen.
Mer information
Datum: 16 okt
Tid: 13.00 – 16.00
Kostnad: 80 kr
Ålder: 16–18 år, 18+, 65+
Plats: Folkets Bio, Jönköping
Adress: Svavelsticksgränd 3, 553 15 Jönköping
Jönköping Filmfestival
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Rullstolsanpassning

Originaltitel: The Unbearable Lightness of Being | Regi: Philip Kaufman | USA | 1988 | 171 min | 15 år | drama, romantik | engelska, tjeckiska | svensk text

Tomáš är berömd hjärnkirurg och beryktad kvinnokarl. Men alla kvinnor som faller för honom har inte riktigt samma lättsinta bild av romans som han själv. Hans affärer nästlar ihop sig, samtidigt som Pragvårens politiska reformer sätter allas tillvaro på ända i Tjeckoslovakien. I huvudrollerna syns Daniel Day-Lewis, Juliette Binoche och Lena Olin. Filmen nominerades till två Oscars varav den ena för bästa foto av Sven Nykvist.

Biljettinformation

Förköp via Tickster – se länk nedan. På plats öppnar kassan 30 min innan visning och det går att betala med Swish. För att se festivalfilmer behöver du också köpa ett festivalkort som kostar 20 kr.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Varats%20olidliga%20l%C3%A4tthet&event.desc=Originaltitel%3A%20The%20Unbearable%20Lightness%20of%20Being%20%7C%20Regi%3A%20Philip%20Kaufman%20%7C%20USA%20%7C%201988%20%7C%20171%20min%20%7C%2015%20%C3%A5r%20%7C%20drama%2C%20romantik%20%7C%20engelska%2C%20tjeckiska%20%7C%20svensk%20text&event.text=Tom%C3%A1%C5%A1%20%C3%A4r%20ber%C3%B6md%20hj%C3%A4rnkirurg%20och%20beryktad%20kvinnokarl.%20Men%20alla%20kvinnor%20som%20faller%20f%C3%B6r%20honom%20har%20inte%20riktigt%20samma%20l%C3%A4ttsinta%20bild%20av%20romans%20som%20han%20sj%C3%A4lv.%20Hans%20aff%C3%A4rer%20n%C3%A4stlar%20ihop%20sig%2C%20samtidigt%20som%20Pragv%C3%A5rens%0D%0Apolitiska%20reformer%20s%C3%A4tter%20allas%20tillvaro%20p%C3%A5%20%C3%A4nda%20i%20Tjeckoslovakien.%0D%0AI%20huvudrollerna%20syns%20Daniel%20Day-Lewis%2C%20Juliette%20Binoche%20och%20Lena%20Olin.%20Filmen%20nominerades%20till%20tv%C3%A5%20Oscars%20varav%20den%20ena%20f%C3%B6r%20b%C3%A4sta%20foto%20av%20Sven%20Nykvist.&event.categories=film%2Cfestival&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Svavelsticksgr%C3%A4nd%203&event.postNumber=553%2015&event.placeName=Folkets%20Bio&event.id=b6b4e03d-791e-4e0e-8760-774b2081fc77&event.imageAltText=En%20man%20och%20en%20kvinna%20sitter%20vid%20ett%20bord.%20De%20ser%20glada%20ut.%20Kvinnan%20har%20sin%20arm%20om%20mannen.&event.activity=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Filmfestival&organizer.tel=036105000&organizer.email=jonkopingfilmfestival%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Helena%20Sandberg&applier.tel=036106602&applier.email=helena.sandberg1%40jonkoping.se&ticket.desc=F%C3%B6rk%C3%B6p%20via%20Tickster%20%E2%80%93%20se%20l%C3%A4nk%20nedan.%20P%C3%A5%20plats%20%C3%B6ppnar%20kassan%2030%20min%20innan%20visning%20och%20det%20g%C3%A5r%20att%20betala%20med%20Swish.%20F%C3%B6r%20att%20se%20festivalfilmer%20beh%C3%B6ver%20du%20ocks%C3%A5%20k%C3%B6pa%20ett%20festivalkort%20som%20kostar%2020%20kr.&ticket.price=80&accessibilities=rullstolsanpassning&ageGroups=16-18,18%2B,65%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=K%C3%B6p%20biljett!&smLink2Name=Filmens%20trailer&smLink3Name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Filmfestival&smLink1Address=https%3A%2F%2Fsecure.tickster.com%2Fsv%2Fanvnakwwn47rh70%2Fselectevent&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DSDQDwoFe6Ko&smLink3Address=www.jonkopingfilmfestival.se&id=5.6ee7976518311c203e820533&date.startDates=1665918000000&date.endDates=1665928800000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6ee7976518311c203e82053e/1663059670980/eventimage.jpg