Världens Höstlov: Cosplay Workshop 13 år uppåt

local_offer
Lovaktivitet | Pyssel och skapande | Träffpunkt | Workshop
testa cosplay
Mer information
Datum: 3 nov
Tid: 15.00 – 17.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 13–15 år, 16–18 år, 18+
Plats: Asecs, jönköping
Adress: kompanigatan 36, 553 05 jönköping
Asecs
Telefon: 036-4404242
E-post: info@asecs.se
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsanpassning

Cosplay workshop!

Testa på Cosplay! Torsdagen den 3/11 hålls en workshop i cosplay, maskskapande för dig som är 13år och uppåt, i Book Lounge vid Entré B på Asecs. I en timme pratar vi om vad cosplay är, svarar på frågor och provar att göra enklare masker. Workshopen är till för alla nyfikna, och vi hoppas så många som möjligt vill vara med. Anmäl dig nu! Först till kvarn!

Biljettinformation

gratis!

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=V%C3%A4rldens%20H%C3%B6stlov%3A%20Cosplay%20Workshop%2013%20%C3%A5r%20upp%C3%A5t&event.desc=Cosplay%20workshop!&event.text=Testa%20p%C3%A5%20Cosplay!%20%0D%0A%0D%0ATorsdagen%20den%203%2F11%20h%C3%A5lls%20en%20workshop%20i%20cosplay%2C%20maskskapande%20f%C3%B6r%20dig%20som%20%C3%A4r%2013%C3%A5r%20och%20upp%C3%A5t%2C%20i%20Book%20Lounge%20vid%20Entr%C3%A9%20B%20p%C3%A5%20Asecs.%20%0D%0A%0D%0AI%20en%20timme%20pratar%20vi%20om%20vad%20cosplay%20%C3%A4r%2C%20svarar%20p%C3%A5%20fr%C3%A5gor%20och%20provar%20att%20g%C3%B6ra%20enklare%20masker.%20%0D%0AWorkshopen%20%C3%A4r%20till%20f%C3%B6r%20alla%20nyfikna%2C%20och%20vi%20hoppas%20s%C3%A5%20m%C3%A5nga%20som%20m%C3%B6jligt%20vill%20vara%20med.%20%0D%0AAnm%C3%A4l%20dig%20nu!%20F%C3%B6rst%20till%20kvarn!%0D%0A%0D%0A&event.categories=lovaktivitet%2Cpyssel-skapande%2Ctr%C3%A4ffpunkt%2Cworkshop&event.city=j%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=kompanigatan%2036&event.postNumber=55305&event.placeName=Asecs&event.id=822f3ff2-c8bd-4389-bbdd-0c033f2f23b8&event.imageAltText=testa%20cosplay&event.activity=Ja&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Asecs&organizer.tel=0364404242&organizer.email=info%40asecs.se&organizer.link=&applier.name=Tina&applier.tel=0738439505&applier.email=tina%40asecs.se&ticket.desc=gratis!&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning&ageGroups=13-15,16-18,18%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Anm%C3%A4l%20dig%20h%C3%A4r!&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.se%2Fe%2Fhostlov-pa-asecs-cosplay-workshop-torsdag-13-ar-och-uppat-biljetter-443296440587%3Faff%3Debdsoporgprofile&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6751acba183a2e89e793fc01&date.startDates=1667484000000&date.endDates=1667491200000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6751acba183a2e89e793fc0d/1666089433168/eventimage.jpg