Världens Höstlov: Cosplay Workshop 13 år uppåt

local_offer
Lovaktivitet | Workshop
testa cosplay
Mer information
Datum: 4 nov
Tid: 15.00 – 17.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 13–15 år, 16–18 år, 18+
Plats: Asecs, Jönköping
Adress: Kompanigatan 36, 553 05 Jönköping
Asecs
Telefon: 036-4404242
E-post: info@asecs.se
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsanpassning

Kom på Cosplay-workshop!

Testa på Cosplay på Asecs på höstlovet! Fredagen 4/11 hålls en workshop i cosplay för dig som är 13 år och uppåt. Workshoppen hålls i Book Lounge vid Entré B på Asecs. I en timme pratar vi om vad cosplay är, svarar på frågor och provar att göra enklare masker. Workshopen är till för alla nyfikna, och vi hoppas så många som möjligt vill vara med. Anmäl dig nu! Först till kvarn!

Biljettinformation

gratis!

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=V%C3%A4rldens%20H%C3%B6stlov%3A%20Cosplay%20Workshop%2013%20%C3%A5r%20upp%C3%A5t&event.desc=Kom%20p%C3%A5%20Cosplay-workshop!&event.text=Testa%20p%C3%A5%20Cosplay%20p%C3%A5%20Asecs%20p%C3%A5%20h%C3%B6stlovet!%20%0D%0AFredagen%204%2F11%20h%C3%A5lls%20en%20workshop%20i%20cosplay%20f%C3%B6r%20dig%20som%20%C3%A4r%2013%20%C3%A5r%20och%20upp%C3%A5t.%20Workshoppen%20h%C3%A5lls%20i%20%20Book%20Lounge%20vid%20Entr%C3%A9%20B%20p%C3%A5%20Asecs.%20%0D%0A%0D%0AI%20en%20timme%20pratar%20vi%20om%20vad%20cosplay%20%C3%A4r%2C%20svarar%20p%C3%A5%20fr%C3%A5gor%20och%20provar%20att%20g%C3%B6ra%20enklare%20masker.%20Workshopen%20%C3%A4r%20till%20f%C3%B6r%20alla%20nyfikna%2C%20och%20vi%20hoppas%20s%C3%A5%20m%C3%A5nga%20som%20m%C3%B6jligt%20vill%20vara%20med.%20%0D%0AAnm%C3%A4l%20dig%20nu!%20F%C3%B6rst%20till%20kvarn!&event.categories=workshop%2Clovaktivitet&event.city=j%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=kompanigatan%2036&event.postNumber=55305&event.placeName=Asecs&event.id=9b7f45f0-e05f-464b-960c-5aa41731bf90&event.imageAltText=testa%20cosplay&event.activity=Ja&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Asecs&organizer.tel=0364404242&organizer.email=info%40asecs.se&organizer.link=&applier.name=Tina&applier.tel=0738439505&applier.email=tina%40asecs.se&ticket.desc=gratis!&ticket.price=0&accessibilities=rullstolsanpassning,handikapptoalett&ageGroups=13-15,16-18,18%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=ANM%C3%84L%20DIG%20H%C3%84R&smLink2Name=mer%20h%C3%B6stlovsprogram&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.se%2Fe%2Fhostlov-pa-asecs-cosplay-workshop-fredag-13ar-och-uppat-tickets-443307232867%3Faff%3Debdsoporgprofile&smLink2Address=https%3A%2F%2Fasecs.se%2Fhostlov%2F&smLink3Address=&id=5.6751acba183a2e89e7940084&date.startDates=1667570400000&date.endDates=1667577600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6751acba183a2e89e7940090/1666094021142/eventimage.jpg