Världens Höstlov: Cosplay Workshop 8-13 år

local_offer
Lovaktivitet | Workshop
testa cosplay
Mer information
Datum: 4 nov
Tid: 13.00 – 14.30
Kostnad: 0 kr
Ålder: 6–9 år, 10–12 år
Plats: Asecs, Jönköping
Adress: Kompanigatan 36, 553 05 Jönköping
Asecs
Telefon: 036-4404242
E-post: info@asecs.se
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsanpassning

Testa på Cosplay!

Fredagen den 4/11 hålls en workshop i cosplay för åldrarna 8-13år i Book Lounge vid Entré B på Asecs. I en timme pratar vi om vad cosplay är, svarar på frågor och provar att göra enklare masker. Workshopen är till för alla nyfikna, och vi hoppas så många som möjligt vill vara med. Anmäl dig via länken! Först till kvarn!

Biljettinformation

gratis!

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=V%C3%A4rldens%20H%C3%B6stlov%3A%20Cosplay%20Workshop%208-13%20%C3%A5r&event.desc=Testa%20p%C3%A5%20Cosplay!&event.text=%20Fredagen%20den%204%2F11%20h%C3%A5lls%20en%20workshop%20i%20cosplay%20f%C3%B6r%20%C3%A5ldrarna%208-13%C3%A5r%20i%20Book%20Lounge%20vid%20Entr%C3%A9%20B%20p%C3%A5%20Asecs.%20%0D%0A%0D%0AI%20en%20timme%20pratar%20vi%20om%20vad%20cosplay%20%C3%A4r%2C%20svarar%20p%C3%A5%20fr%C3%A5gor%20och%20provar%20att%20g%C3%B6ra%20enklare%20masker.%20%0D%0A%0D%0AWorkshopen%20%C3%A4r%20till%20f%C3%B6r%20alla%20nyfikna%2C%20och%20vi%20hoppas%20s%C3%A5%20m%C3%A5nga%20som%20m%C3%B6jligt%20vill%20vara%20med.%0D%0AAnm%C3%A4l%20dig%20via%20l%C3%A4nken!%20F%C3%B6rst%20till%20kvarn!&event.categories=workshop%2Clovaktivitet&event.city=j%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=kompanigatan%2036&event.postNumber=55305&event.placeName=Asecs&event.id=e785156f-4b36-4516-980a-b035240e4fc5&event.imageAltText=testa%20cosplay&event.activity=Ja&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Asecs&organizer.tel=0364404242&organizer.email=info%40asecs.se&organizer.link=&applier.name=Tina&applier.tel=0738439505&applier.email=tina%40asecs.se&ticket.desc=gratis!&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning&ageGroups=6-9,10-12&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Anm%C3%A4l%20dig%20h%C3%A4r!&smLink2Name=Mer%20h%C3%B6stlovsprogram&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.se%2Fe%2Fhostlov-pa-asecs-cosplay-workshop-fredag-8-13ar-biljetter-443301666217%3Faff%3Debdsoporgprofile&smLink2Address=https%3A%2F%2Fasecs.se%2Fhostlov%2F&smLink3Address=&id=5.6751acba183a2e89e794002d&date.startDates=1667563200000&date.endDates=1667568600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6751acba183a2e89e7940039/1666093729646/eventimage.jpg