Världens Höstlov: Girls night skejttävling!

local_offer
Hälsa | Lovaktivitet | Spel (brädspel, cosplay, rollspel, tv-spel) | Sport | Öppen fritidsverksamhet
tjejskejt på asecs
Mer information
Datum: 2 nov
Tid: 16.00 – 20.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 6–9 år, 10–12 år, 13–15 år, 16–18 år, 18+
Plats: Asecs, Jönköping
Adress: Kompanigatan 36, 553 05 Jönköping
Asecs
Telefon: 036-4404242
E-post: info@asecs.se
Tillgänglighet
Nej ingen speciell anpassning finns

En helkväll för bara tjejer!

Välkommen till Sweet Spot, Entré C kl.16-17 är det uppvärmning och anmälan sker direkt på plats. vinn riktigt schyssta priser från Junkyard och Asecs! OBS: Non-dudes only! Tävlingskategorier: 6 – 8år 8 – 10år 10 – 13år 13år uppåt. Jury på plats är ifrån Residenset och KFUM. Kom, ta med en vän, det blir kul!

Biljettinformation

gratis!

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=V%C3%A4rldens%20H%C3%B6stlov%3A%20Girls%20night%20skejtt%C3%A4vling!&event.desc=En%20helkv%C3%A4ll%20f%C3%B6r%20bara%20tjejer!&event.text=V%C3%A4lkommen%20till%20Sweet%20Spot%2C%20Entr%C3%A9%20C%0D%0A%0D%0Akl.16-17%20%C3%A4r%20det%20uppv%C3%A4rmning%20och%20anm%C3%A4lan%20sker%20direkt%20p%C3%A5%20plats.%20%0D%0A%0D%0Avinn%20riktigt%20schyssta%20priser%20fr%C3%A5n%20Junkyard%20och%20Asecs!%0D%0AOBS%3A%20Non-dudes%20only!%20%0D%0A%0D%0AT%C3%A4vlingskategorier%3A%20%0D%0A6%20%E2%80%93%208%C3%A5r%20%0D%0A8%20%E2%80%93%2010%C3%A5r%20%0D%0A10%20%E2%80%93%2013%C3%A5r%0D%0A13%C3%A5r%20upp%C3%A5t.%0D%0A%0D%0AJury%20p%C3%A5%20plats%20%C3%A4r%20ifr%C3%A5n%20Residenset%20och%20KFUM.%0D%0AKom%2C%20ta%20med%20en%20v%C3%A4n%2C%20det%20blir%20kul!&event.categories=sport%2Cspel%2Clovaktivitet%2Ch%C3%A4lsa%2C%C3%B6ppen-fritidsverksamhet&event.city=j%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=kompanigatan%2036&event.postNumber=55305&event.placeName=Asecs&event.id=0a181c82-2337-4cfb-b36d-e13365b59af5&event.imageAltText=tjejskejt%20p%C3%A5%20asecs&event.activity=Ja&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Asecs&organizer.tel=0364404242&organizer.email=info%40asecs.se&organizer.link=&applier.name=Tina&applier.tel=0738439505&applier.email=tina%40asecs.se&ticket.desc=gratis!&ticket.price=0&accessibilities=nej-ingen-anpassning&ageGroups=6-9,10-12,13-15,16-18,18%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=H%C3%B6stlov%20p%C3%A5%20Asecs&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fasecs.se%2Fhostlov%2F&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6094008183a2ef6c32447b3&date.startDates=1667401200000&date.endDates=1667415600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6094008183a2ef6c32447bf/1666094525041/eventimage.jpg