Världens Höstlov: Skejt i Sweetspot

local_offer
Hälsa | Sport | Träffpunkt
skejtande spöke
Mer information
Datum: 5 nov
Tid: 12.00 – 18.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 10–12 år, 13–15 år, 16–18 år
Plats: Asecs, Jönköping
Adress: Kompanigatan 36, 553 05 Jönköping
Asecs
Telefon: 036-4404242
E-post: info@asecs.se
Tillgänglighet
Handikapptoalett

Välkommen till Sweetspot!

Skejta loss i Sweet Spot, Entré C Nu blir det åka av! Inne på Asecs vid entré C finns skateparken Junkyard Sweet Spot by Asecs. Där hittar du en awesome skateboardramp, Nintendo och pingisbord. Lånebrädor, bucket och skydd finns på plats. Ordningsregler: – All åkning sker på egen risk – Endast åkare på rampen – Håll koll på omgivningen när du åker – Ingen åkning på övriga centret – Använd hjälm om du är under 15 år Junkyard Sweet Spot by Asecs finns i entré C.

Biljettinformation

Gratis!

Fler tillfällen:
 • Datum:
  29 okt
  Tid:
  12.00 – 18.00
  Plats:
  Asecs, Jönköping
 • Datum:
  31 okt
  Tid:
  12.00 – 20.00
  Plats:
  Asecs, Jönköping
 • Datum:
  2 nov
  Tid:
  12.00 – 20.00
  Plats:
  Asecs, Jönköping
 • Datum:
  3 nov
  Tid:
  12.00 – 20.00
  Plats:
  Asecs, Jönköping
 • Datum:
  4 nov
  Tid:
  12.00 – 20.00
  Plats:
  Asecs, Jönköping
 • Datum:
  6 nov
  Tid:
  12.00 – 17.00
  Plats:
  Asecs, Jönköping

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=V%C3%A4rldens%20H%C3%B6stlov%3A%20Skejt%20i%20Sweetspot&event.desc=V%C3%A4lkommen%20till%20Sweetspot!&event.text=Skejta%20loss%20i%20Sweet%20Spot%2C%20Entr%C3%A9%20C%0D%0A%0D%0ANu%20blir%20det%20%C3%A5ka%20av!%20Inne%20p%C3%A5%20Asecs%20vid%20entr%C3%A9%20C%20finns%20skateparken%20Junkyard%20Sweet%20Spot%20by%20Asecs.%20D%C3%A4r%20hittar%20du%20en%20awesome%20skateboardramp%2C%20Nintendo%20och%20pingisbord.%0D%0A%0D%0AL%C3%A5nebr%C3%A4dor%2C%20bucket%20och%20skydd%20finns%20p%C3%A5%20plats.%0D%0A%0D%0AOrdningsregler%3A%0D%0A%E2%80%93%20All%20%C3%A5kning%20sker%20p%C3%A5%20egen%20risk%0D%0A%E2%80%93%20Endast%20%C3%A5kare%20p%C3%A5%20rampen%0D%0A%E2%80%93%20H%C3%A5ll%20koll%20p%C3%A5%20omgivningen%20n%C3%A4r%20du%20%C3%A5ker%0D%0A%E2%80%93%20Ingen%20%C3%A5kning%20p%C3%A5%20%C3%B6vriga%20centret%0D%0A%E2%80%93%20Anv%C3%A4nd%20hj%C3%A4lm%20om%20du%20%C3%A4r%20under%2015%20%C3%A5r%0D%0A%0D%0AJunkyard%20Sweet%20Spot%20by%20Asecs%20finns%20i%20entr%C3%A9%20C.&event.categories=tr%C3%A4ffpunkt%2Ch%C3%A4lsa%2Csport&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Kompanigatan%2036&event.postNumber=55305&event.placeName=&event.id=36a63ea7-567c-4365-90c4-6c151c3edfd2&event.imageAltText=skejtande%20sp%C3%B6ke&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Asecs&organizer.tel=0364404242&organizer.email=info%40asecs.se&organizer.link=&applier.name=Tina&applier.tel=0738439505&applier.email=tina%40asecs.se&ticket.desc=Gratis!&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett&ageGroups=10-12,13-15,16-18&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=H%C3%B6stlov%20p%C3%A5%20Asecs&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fasecs.se%2Fhostlov%2F&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6094008183a2ef6c3244166,5.6094008183a2ef6c3244175,5.6094008183a2ef6c3244184,5.6094008183a2ef6c3244193,5.6094008183a2ef6c32441a2,5.6094008183a2ef6c32441b1,5.6094008183a2ef6c32441c0,5.6094008183a2ef6c32441cf&date.startDates=1667037600000,1667214000000,1667300400000,1667386800000,1667473200000,1667559600000,1667646000000,1667732400000&date.endDates=1667059200000,1667242800000,1667329200000,1667415600000,1667502000000,1667588400000,1667667600000,1667750400000&event.imageUrl=null