Världens Sportlov; Cykelköket Pop-up!

local_offer
Barnaktiviteter | Familj | Lovaktivitet | Workshop | Öppen fritidsverksamhet
vintrigt aktivt sportlov på asecs
Mer information
Datum: 16 feb
Tid: 12.00 – 16.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 10–12 år, 13–15 år, 16–18 år, 18+
Plats: Asecs, Jönköping
Adress: kompanigatan 36, 553 05 Jönköping
Asecs
Telefon: 036-4404242
E-post: info@asecs.se
Tillgänglighet
Handikapptoalett

Bli Cykelköksmästare! Välkommen in på en spännande aktivitet där du lär dig serva, laga och meka cykel.!

Japp, lär dig fixa upp en cykel! Hur lagar man en punka? Byter ett däck, eller uppgraderar ett styre? Alla kan vara med, lära sig och inga förkunskaper behövs- Du kan ta med en egen cykel, annars finns det cyklar på plats att lära sig på. Gratis att vara med. Drop- in i mån av plats Vill du så kan du bli medlem och få en egen cykel att fixa för 100 kr.

Biljettinformation

gratis!

Fler tillfällen:
 • Datum:
  15 feb
  Tid:
  12.00 – 16.00
  Plats:
  Asecs, Jönköping

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=V%C3%A4rldens%20Sportlov%3B%20Cykelk%C3%B6ket%20Pop-up!&event.desc=Bli%20Cykelk%C3%B6ksm%C3%A4stare!%0D%0AV%C3%A4lkommen%20in%20p%C3%A5%20en%20sp%C3%A4nnande%20aktivitet%20d%C3%A4r%20du%20l%C3%A4r%20dig%20serva%2C%20laga%20och%20meka%20cykel.!%0D%0A&event.text=Japp%2C%20l%C3%A4r%20dig%20fixa%20upp%20en%20cykel!%0D%0AHur%20lagar%20man%20en%20punka%3F%20Byter%20ett%20d%C3%A4ck%2C%20eller%20uppgraderar%20ett%20styre%3F%0D%0A%0D%0AAlla%20kan%20vara%20med%2C%20l%C3%A4ra%20sig%20och%20inga%20f%C3%B6rkunskaper%20beh%C3%B6vs-%0D%0ADu%20kan%20ta%20med%20en%20egen%20cykel%2C%20annars%20finns%20det%20cyklar%20p%C3%A5%20plats%20att%20l%C3%A4ra%20sig%20p%C3%A5.%0D%0AGratis%20att%20vara%20med.%0D%0A%0D%0ADrop-%20in%20i%20m%C3%A5n%20av%20plats%0D%0AVill%20du%20s%C3%A5%20kan%20du%20bli%20medlem%20och%20f%C3%A5%20en%20egen%20cykel%20att%20fixa%20f%C3%B6r%20100%20kr.&event.categories=workshop%2Cfamilj%2Cbarnaktiviteter%2Clovaktivitet%2C%C3%B6ppen-fritidsverksamhet&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=kompanigatan%2036&event.postNumber=55305&event.placeName=Asecs&event.id=44d7522e-0b2b-4c8c-bb06-2d7aa8cd759a&event.imageAltText=vintrigt%20aktivt%20sportlov%20p%C3%A5%20asecs&event.activity=Ja&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Asecs&organizer.tel=0364404242&organizer.email=info%40asecs.se&organizer.link=&applier.name=Tina%20Gardestrand&applier.tel=0738439505&applier.email=tina%40asecs.se&ticket.desc=gratis!&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett&ageGroups=10-12,13-15,16-18,18%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Mer%20sportlov%20p%C3%A5%20Asecs!&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fasecs.se%2Fsportlov%2F&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.374329081859b0c25743ea54,5.374329081859b0c25743ea62&date.startDates=1676458800000,1676545200000&date.endDates=1676473200000,1676559600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.374329081859b0c25743ea6d/1674478253817/eventimage.jpg