Världens Sportlov; Gör egna PINS!

local_offer
Barnaktiviteter | Familj | Konst | Lovaktivitet | Pyssel och skapande | Workshop
vintrigt aktivt sportlov på asecs
Mer information
Datum: 12 feb
Tid: 12.00 – 16.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 6–9 år, 10–12 år, 13–15 år, 16–18 år
Plats: Asecs, jönköping
Adress: kompanigatan 36, 553 05 jönköping
Asecs
Telefon: 036-4404242
E-post: info@asecs.se
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsanpassning

Skapa en egen cool pin att ha på jackan, väskan eller dojjorna!

Pin-mästarna Alvar & Adrian hjälper dig att skapa en snygg cool pin att fästa på - ja, vad du vill. Du kanske vill säga något viktigt, hylla ditt favoritlag, måla något eller bara låta fantasin flöda? Och är det klurigt med fantasin finns färdiga templates att göra personliga. Alla kan vara med! Och det är helt gratis!

Biljettinformation

gratis!

Fler tillfällen:
 • Datum:
  11 feb
  Tid:
  12.00 – 16.00
  Plats:
  Asecs, jönköping
 • Datum:
  16 feb
  Tid:
  12.00 – 16.00
  Plats:
  Asecs, jönköping
 • Datum:
  17 feb
  Tid:
  12.00 – 16.00
  Plats:
  Asecs, jönköping

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=V%C3%A4rldens%20Sportlov%3B%20G%C3%B6r%20egna%20PINS!&event.desc=Skapa%20en%20egen%20cool%20pin%20att%20ha%20p%C3%A5%20jackan%2C%20v%C3%A4skan%20eller%20dojjorna!&event.text=Pin-m%C3%A4starna%20Alvar%20%26%20Adrian%20hj%C3%A4lper%20dig%20att%20skapa%20en%20snygg%20cool%20pin%20att%20f%C3%A4sta%20p%C3%A5%20-%20ja%2C%20vad%20du%20vill.%0D%0ADu%20kanske%20vill%20s%C3%A4ga%20n%C3%A5got%20viktigt%2C%20hylla%20ditt%20favoritlag%2C%20m%C3%A5la%20n%C3%A5got%20eller%20bara%20l%C3%A5ta%20fantasin%20fl%C3%B6da%3F%0D%0AOch%20%C3%A4r%20det%20klurigt%20med%20fantasin%20finns%20f%C3%A4rdiga%20templates%20att%20g%C3%B6ra%20personliga.%20Alla%20kan%20vara%20med!%0D%0A%0D%0AOch%20det%20%C3%A4r%20helt%20gratis!&event.categories=barnaktiviteter%2Clovaktivitet%2Cworkshop%2Ckonst%2Cpyssel-skapande%2Cfamilj&event.city=j%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=kompanigatan%2036&event.postNumber=55305&event.placeName=Asecs&event.id=17239599-b81c-4365-8b67-b58615b7c6f7&event.imageAltText=vintrigt%20aktivt%20sportlov%20p%C3%A5%20asecs&event.activity=Ja&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Asecs&organizer.tel=0364404242&organizer.email=info%40asecs.se&organizer.link=&applier.name=Tina%20Gardestrand&applier.tel=0738439505&applier.email=tina%40asecs.se&ticket.desc=gratis!&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning&ageGroups=6-9,10-12,13-15,16-18&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Mer%20sportlov%20p%C3%A5%20Asecs!&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fasecs.se%2Fsportlov%2F&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.374329081859b0c25743e2d4,5.374329081859b0c25743e2e2,5.374329081859b0c25743e2f0,5.374329081859b0c25743e2fe&date.startDates=1676199600000,1676113200000,1676545200000,1676631600000&date.endDates=1676214000000,1676127600000,1676559600000,1676646000000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.374329081859b0c25743e309/1674470079725/eventimage.jpg