Världens Sportlov; Hjärtlig tipspromenad!

local_offer
Barnaktiviteter | Familj | Lovaktivitet
vintrigt aktivt sportlov på asecs
Mer information
Datum: 14 feb
Tid: 13.00 – 17.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 6–9 år
Plats: Asecs, Jönköping
Adress: kompanigatan 36, 553 05 Jönköping
Asecs
Telefon: 073-8439505
E-post: info@asecs.se
Tillgänglighet
Handikapptoalett

Välkommen på en hjärtlig härlig tipspromenad, för dig som är 4- 8 år!

Vi hjärtar dig! Och vad passar bättre en en rolig hjärtlig tipspromenad på alla hjärtans dag? Är du 4-8 år är detta en aktivitet för dig. Man kan få ta lite hjälp av en vuxen..! Tipspromenaden startar på Lagerhaus på Asecs och det är gratis att vara med. Välkommen!

Biljettinformation

Gratis!

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=V%C3%A4rldens%20Sportlov%3B%20Hj%C3%A4rtlig%20tipspromenad!&event.desc=V%C3%A4lkommen%20p%C3%A5%20en%20hj%C3%A4rtlig%20h%C3%A4rlig%20tipspromenad%2C%20f%C3%B6r%20dig%20som%20%C3%A4r%204-%208%20%C3%A5r!&event.text=Vi%20hj%C3%A4rtar%20dig!%0D%0AOch%20vad%20passar%20b%C3%A4ttre%20en%20en%20rolig%20hj%C3%A4rtlig%20tipspromenad%20p%C3%A5%20alla%20hj%C3%A4rtans%20dag%3F%0D%0A%0D%0A%C3%84r%20du%204-8%20%C3%A5r%20%C3%A4r%20detta%20en%20aktivitet%20f%C3%B6r%20dig.%0D%0AMan%20kan%20f%C3%A5%20ta%20lite%20hj%C3%A4lp%20av%20en%20vuxen..!%0D%0A%0D%0ATipspromenaden%20startar%20p%C3%A5%20Lagerhaus%20p%C3%A5%20Asecs%20och%20det%20%C3%A4r%20gratis%20att%20vara%20med.%0D%0AV%C3%A4lkommen!&event.categories=familj%2Cbarnaktiviteter%2Clovaktivitet&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=kompanigatan%2036&event.postNumber=55305&event.placeName=&event.id=122ecd25-6c01-4b3f-8a35-476f03a6d5f7&event.imageAltText=vintrigt%20aktivt%20sportlov%20p%C3%A5%20asecs&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Asecs&organizer.tel=0738439505&organizer.email=info%40asecs.se&organizer.link=&applier.name=Tina%20Gardestrand&applier.tel=0738439505&applier.email=tina%40asecs.se&ticket.desc=Gratis!&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett&ageGroups=6-9&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Mer%20sportlov%20p%C3%A5%20Asecs!&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fasecs.se%2Fsportlov%2F&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.374329081859b0c25743ec42&date.startDates=1676376000000&date.endDates=1676390400000&event.imageUrl=null