Världens Sportlov; Skate-JAM för tjejer!

local_offer
Familj | Lovaktivitet | Sport | Träffpunkt | Träning enbart för kvinnor
vintrigt aktivt sportlov på asecs
Mer information
Datum: 15 feb
Tid: 16.00 – 20.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 6–9 år, 10–12 år, 13–15 år, 16–18 år
Plats: Asecs, Jönköping
Adress: kompanigatan 36, 553 05 Jönköping
Asecs
Telefon: 036-4404242
E-post: info@asecs.se
Tillgänglighet
Handikapptoalett

Hey Chey! Nu blir det skate-jam bara för dig!

En go eftermiddag och kväll för dig som är tjej. Kom, testa lite skateboard, få nya kompisar, vara med i roliga tävlingar (om du vill) och hänga. Girls only! Under kvällen delar vi ut ett pris för BEST EFFORT i rampen, där mod, teknik, trick och självkänsla är minst lika viktigt. Att våga testa. Du kan vinna en mäktigt stor gottepåse eller en ny bräda från Junkyard! Välkommen. (Sweetspot är öppen alla dagar under sportlovet för allmänheten och dig som identifierar som annat än tjej.)

Biljettinformation

gratis!

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=V%C3%A4rldens%20Sportlov%3B%20Skate-JAM%20f%C3%B6r%20tjejer!&event.desc=Hey%20Chey!%0D%0ANu%20blir%20det%20skate-jam%20bara%20f%C3%B6r%20dig!&event.text=En%20go%20eftermiddag%20och%20kv%C3%A4ll%20f%C3%B6r%20dig%20som%20%C3%A4r%20tjej.%0D%0A%0D%0AKom%2C%20testa%20lite%20skateboard%2C%20f%C3%A5%20nya%20kompisar%2C%20vara%20med%20i%20roliga%20t%C3%A4vlingar%20(om%20du%20vill)%20och%20h%C3%A4nga.%20%0D%0AGirls%20only!%0D%0A%0D%0AUnder%20kv%C3%A4llen%20delar%20vi%20ut%20ett%20pris%20f%C3%B6r%20BEST%20EFFORT%20i%20rampen%2C%20d%C3%A4r%20mod%2C%20teknik%2C%20trick%20och%20sj%C3%A4lvk%C3%A4nsla%20%C3%A4r%20minst%20lika%20viktigt.%0D%0AAtt%20v%C3%A5ga%20testa.%0D%0A%0D%0ADu%20kan%20vinna%20en%20m%C3%A4ktigt%20stor%20gottep%C3%A5se%20eller%20en%20ny%20br%C3%A4da%20fr%C3%A5n%20Junkyard!%20%0D%0AV%C3%A4lkommen.%0D%0A%0D%0A(Sweetspot%20%C3%A4r%20%C3%B6ppen%20alla%20dagar%20under%20sportlovet%20f%C3%B6r%20allm%C3%A4nheten%20och%20dig%20som%20identifierar%20som%20annat%20%C3%A4n%20tjej.)&event.categories=sport%2Clovaktivitet%2Ctr%C3%A4ning-enbart-f%C3%B6r-kvinnor%2Ctr%C3%A4ffpunkt%2Cfamilj&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=kompanigatan%2036&event.postNumber=55305&event.placeName=Asecs&event.id=e61fbf0b-8a29-429b-927d-c357b590ae98&event.imageAltText=vintrigt%20aktivt%20sportlov%20p%C3%A5%20asecs&event.activity=Ja&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Asecs&organizer.tel=0364404242&organizer.email=info%40asecs.se&organizer.link=&applier.name=Tina%20Gardestrand&applier.tel=0738439505&applier.email=tina%40asecs.se&ticket.desc=gratis!&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett&ageGroups=6-9,10-12,13-15,16-18&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Mer%20sportlov%20p%C3%A5%20Asecs!&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fasecs.se%2Fsportlov%2F&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.374329081859b0c25743ebcd&date.startDates=1676473200000&date.endDates=1676487600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.374329081859b0c25743ebd8/1674479639702/eventimage.jpg