Världens Sportlov; Testa 3D-printning!

local_offer
Barnaktiviteter | Familj | Konst | Lovaktivitet | Workshop | Öppen fritidsverksamhet
vintrigt aktivt sportlov på asecs
Mer information
Datum: 17 feb
Tid: 12.00 – 16.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 6–9 år, 10–12 år, 13–15 år, 16–18 år
Plats: Asecs, Jönköping
Adress: kompanigatan 36, 553 05 Jönköping
Asecs
Telefon: 036-4404242
E-post: info@asecs.se
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsanpassning

Prova på att 3D printa med Makers Jönköping!

Testa att 3D-printa med Makers Jönköping! Kanske har du drömt om att designa ett eget mobilskal, eller printa en pokemon, hårklämma, en vas eller nåt annat kul? Tänk att du kan skriva ut en verklig grej! 3D printning är supercoolt. Makers Jönköping är en ideell förening med visionen är att skapa förutsättningar för kreativitet och skapande i samhället. Föreningen jobbar för att underlätta mötet mellan människor, där inspiration och utbyte av erfarenheter kan ske.

Biljettinformation

gratis!

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=V%C3%A4rldens%20Sportlov%3B%20Testa%203D-printning!&event.desc=Prova%20p%C3%A5%20att%203D%20printa%20med%20Makers%20J%C3%B6nk%C3%B6ping!&event.text=%0D%0A%0D%0ATesta%20att%203D-printa%20med%20Makers%20J%C3%B6nk%C3%B6ping!%20%0D%0A%0D%0AKanske%20har%20du%20dr%C3%B6mt%20om%20att%20designa%20ett%20eget%20mobilskal%2C%20eller%20printa%20en%20pokemon%2C%20h%C3%A5rkl%C3%A4mma%2C%20en%20vas%20eller%20n%C3%A5t%20annat%20kul%3F%0D%0AT%C3%A4nk%20att%20du%20kan%20skriva%20ut%20en%20verklig%20grej!%0D%0A3D%20printning%20%C3%A4r%20supercoolt.%0D%0A%0D%0AMakers%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20%C3%A4r%20en%20ideell%20f%C3%B6rening%20med%20visionen%20%C3%A4r%20att%20skapa%20f%C3%B6ruts%C3%A4ttningar%20f%C3%B6r%20kreativitet%20och%20skapande%20i%20samh%C3%A4llet.%20F%C3%B6reningen%20jobbar%20f%C3%B6r%20att%20underl%C3%A4tta%20m%C3%B6tet%20mellan%20m%C3%A4nniskor%2C%20d%C3%A4r%20inspiration%20och%20utbyte%20av%20erfarenheter%20kan%20ske.%0D%0A&event.categories=workshop%2Cbarnaktiviteter%2C%C3%B6ppen-fritidsverksamhet%2Ckonst%2Cfamilj%2Clovaktivitet&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=kompanigatan%2036&event.postNumber=55305&event.placeName=Asecs&event.id=28166d0c-c6dc-4341-bacf-d5902b536dd2&event.imageAltText=vintrigt%20aktivt%20sportlov%20p%C3%A5%20asecs&event.activity=Ja&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Asecs&organizer.tel=0364404242&organizer.email=info%40asecs.se&organizer.link=&applier.name=Tina%20Gardestrand&applier.tel=0738439505&applier.email=tina%40asecs.se&ticket.desc=gratis!&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning&ageGroups=10-12,6-9,13-15,16-18&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Mer%20sportlov%20p%C3%A5%20Asecs!&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fasecs.se%2Fsportlov%2F&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.374329081859b0c25743e1a2&date.startDates=1676631600000&date.endDates=1676646000000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.374329081859b0c25743e1ad/1674469098639/eventimage.jpg