Vem har tagit Jultomten?

local_offer
Barnaktiviteter | Teater
Vem har tagit tomten?
Mer information
Datum: 29 nov
Tid: 17.00 – 18.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 6–9 år, 10–12 år
Plats: Norrahammars nya bibliotek, Norrahammar
Adress: Kyrktorget 1, 562 32 Norrahammar
Biblioteken i Jönköping
Telefon: 036-105565
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hörslinga

Kom och se teaterföreställningen Vem har tagit Jultomten? Teater Carpa sätter oss i ordentlig julstämning.

Följ med Julia på ett spännande äventyr där tidernas största mysterium har inträffat. Ett äventyr där Julia behöver samarbeta med sin fiende, grannen, för att lösa gåtan av vem som tagit Jultomten. För barn 6-11 år. Fri entré! Hörslinga finns i lokalen. Teckentolk finns att boka, det görs i förväg.Har du frågor om tillgänglighet eller allmänna frågor om invigningsveckan? Kontakta Emma Rickardsson på telefon 036-10 55 65 eller mail emma.rickardsson@jonkoping.se.

Fler tillfällen:
 • Datum:
  29 nov
  Tid:
  15.00 – 16.00
  Plats:
  Norrahammars nya bibliotek, Norrahammar
 • Datum:
  30 nov
  Tid:
  15.00 – 16.00
  Plats:
  Norrahammars nya bibliotek, Norrahammar
 • Datum:
  30 nov
  Tid:
  17.00 – 18.00
  Plats:
  Norrahammars nya bibliotek, Norrahammar

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Teaterf%C3%B6rest%C3%A4llning%20med%20Teater%20Carpa&event.desc=Vem%20har%20tagit%20Jultomten%3F&event.text=F%C3%B6lj%20med%20Julia%20p%C3%A5%20ett%20sp%C3%A4nnande%20%C3%A4ventyr%20d%C3%A4r%20tidernas%20st%C3%B6rsta%20mysterium%20har%20intr%C3%A4ffat.%0D%0AEtt%20%C3%A4ventyr%20d%C3%A4r%20Julia%20beh%C3%B6ver%20samarbeta%20med%20sin%20fiende%2C%20grannen%2C%20f%C3%B6r%20att%20l%C3%B6sa%20g%C3%A5tan%20av%20vem%20som%20tagit%20Jultomten.%0D%0A%0D%0AF%C3%B6r%20barn%206-11%20%C3%A5r.%0D%0A%0D%0AFri%20entr%C3%A9!%0D%0A%0D%0AH%C3%B6rslinga%20finns%20i%20lokalen.%20Teckentolk%20finns%20att%20boka%2C%20det%20g%C3%B6rs%20i%20f%C3%B6rv%C3%A4g.Har%20du%20fr%C3%A5gor%20om%20tillg%C3%A4nglighet%20eller%20allm%C3%A4nna%20fr%C3%A5gor%20om%20invigningsveckan%3F%0D%0AKontakta%20Emma%20Rickardsson%20p%C3%A5%20telefon%20036-10%2055%2065%20eller%20mail%20emma.rickardsson%40jonkoping.se.&event.categories=barnaktiviteter%2Cteater&event.city=Norrahammar&event.street=c%2Fo%20Folkets%20Hus%20Egnahemsv%C3%A4gen%204&event.postNumber=56232&event.placeName=&event.id=0a59c6a7-e970-4e27-8c3e-4961309eb85b&event.imageAltText=Vem%20har%20tagit%20tomten%3F&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Biblioteken%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=036-103711&organizer.email=emma.rickardsson%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Diana%20Lindeberg&applier.tel=036-103028&applier.email=diana.lindeberg%40jonkoping.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,h%C3%B6rslinga&ageGroups=6-9,10-12&places=norrahammar&smLink1Name=Bibliotekets%20webbplats&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2Fsv%2Fevent%2Fteaterf%25C3%25B6rest%25C3%25A4llning-med-teater-carpa&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.4c15af3d18432991dd64c68e,5.4c15af3d18432991dd64c69c,5.4c15af3d18432991dd64c6aa,5.4c15af3d18432991dd64c6b8&date.startDates=1669730400000,1669737600000,1669816800000,1669824000000&date.endDates=1669734000000,1669741200000,1669820400000,1669827600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.4c15af3d18432991dd64c6c3/1668694758898/eventimage.png