Viktor Rydberg mellan 1800-talets strömningar

local_offer
Föreläsning | Litteratur (författarsamtal, bokcirkel)
Målat porträtt av Viktor Rydberg. Foto: Erik Cornelius/ Nationalmuseum
Mer information
Datum: 22 jan
Tid: 13.00 – 14.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 18+
Plats: Stadsbiblioteket, Jönköping
Adress: Dag Hammarsjölds plats 1, 553 22 Jönköping
Biblioteken i Jönköping
Telefon: 036-105575
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Hörslinga Rullstolsanpassning

Ylva Lindberg, professor i pedagogik med inriktning mot språk och litteratur, talar om Viktor Rydbergs roll i och betydelse för svenskt kulturliv.

Den första av tre föreläsningar under våren om Viktor Rydberg. Ett samarrangemang med Viktor Rydberg-sällskapet och Jönköpings hembygdsförening Gudmundsgillet. Efter föredraget serveras kaffe och kaka. Fri entré

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Viktor%20Rydberg%20mellan%201800-talets%20str%C3%B6mningar&event.desc=Ylva%20Lindberg%2C%20professor%20i%20pedagogik%20med%20inriktning%20mot%20spr%C3%A5k%20och%20litteratur%2C%20talar%20om%20Viktor%20Rydbergs%20roll%20i%20och%20betydelse%20f%C3%B6r%20svenskt%20kulturliv.&event.text=Den%20f%C3%B6rsta%20av%20tre%20f%C3%B6rel%C3%A4sningar%20under%20v%C3%A5ren%20om%20Viktor%20Rydberg.%0D%0AEtt%20samarrangemang%20med%20Viktor%20Rydberg-s%C3%A4llskapet%20och%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20hembygdsf%C3%B6rening%20Gudmundsgillet.%0D%0A%0D%0AEfter%20f%C3%B6redraget%20serveras%20kaffe%20och%20kaka.%0D%0AFri%20entr%C3%A9%0D%0A%0D%0A%0D%0A&event.categories=f%C3%B6rel%C3%A4sning%2Clitteratur&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarsj%C3%B6lds%20plats%201&event.postNumber=55322&event.placeName=Stadsbiblioteket&event.id=a758c19f-17a4-4151-a4ac-7259758b5c7e&event.imageAltText=M%C3%A5lat%20portr%C3%A4tt%20av%20Viktor%20Rydberg.%20Foto%3A%20Erik%20Cornelius%2F%20Nationalmuseum&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Biblioteken%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=036-105575&organizer.email=stadsbiblioteket%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Maria%20Friedner&applier.tel=036-105578&applier.email=maria.friedner%40jonkoping.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,hiss,h%C3%B6rslinga,rullstolsanpassning&ageGroups=18%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Arrangemanget%20p%C3%A5%20bibliotekens%20webb&smLink2Name=Mera%20Viktor%20Rydberg&smLink3Name=%C3%84nnu%20mera%20Viktor%20Rydberg&smLink1Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2Fsv%2Fevent%2Fviktor-rydberg-mellan-1800-talets-str%25C3%25B6mningar%2Ffa26b5d5-078d-466f-bda7-54073fd14451&smLink2Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2Fsv%2Fevent%2Fen-v%25C3%25A4nsterliberal-i-luva&smLink3Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2Fsv%2Fevent%2Fsamtal-om-en-biografi&id=5.374329081859b0c257426e40&date.startDates=1674388800000&date.endDates=1674392451888&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.374329081859b0c257426e4b/1674047604956/eventimage.jpg