Vi möter: Anna Laestadius Larsson

local_offer
Föreläsning | Litteratur (författarsamtal, bokcirkel)
porträtt av författaren Anna Laestadius-Larsson på svart bakgrund.
Mer information
Datum: 6 okt
Tid: 14.00 – 16.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 16–18 år, 18+
Plats: Bankeryds bibliotek, Bankeryd
Adress: Postagtan 2 A, 551 11 Bankeryd
Biblioteken i Jönköping
Telefon: 036-105064
Tillgänglighet
Handikapptoalett

Granskning efter granskning visar en skriande kvinnobrist i vår historieskrivning. Hur blev det så? Och varför lever vi fortfarande kvar i det förgångnas mossiga syn på kvinnor och män?

Detta och mycket annat berättar Anna Laestadius Larsson om när hon besöker oss. I samarbete med vår bokcirkel bjuder vi in till ett möte för alla daglediga med Anna Laestadius Larsson . Hon har lång erfarenhet som journalist från bland annat Aftonbladet. Hon har även varit redaktör och redaktionschef vid både magasin, som Amelia och M-magasin, och ett stort antal tv-program såsom Melodifestivalen, Vi i femman och dokumentärserien Lite stryk får dom tåla.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Vi%20m%C3%B6ter%3A%20Anna%20Laestadius%20Larsson&event.desc=Granskning%20efter%20granskning%20visar%20en%20skriande%20kvinnobrist%20i%20v%C3%A5r%20historieskrivning.%20Hur%20blev%20det%20s%C3%A5%3F%20Och%20varf%C3%B6r%20lever%20vi%20fortfarande%20kvar%20i%20det%20f%C3%B6rg%C3%A5ngnas%20mossiga%20syn%20p%C3%A5%20kvinnor%20och%20m%C3%A4n%3F%20&event.text=Detta%20och%20mycket%20annat%20ber%C3%A4ttar%20Anna%20Laestadius%20Larsson%20om%20n%C3%A4r%20hon%20bes%C3%B6ker%20oss.%0D%0A%0D%0AI%20samarbete%20med%20v%C3%A5r%20bokcirkel%20bjuder%20vi%20in%20till%20ett%20m%C3%B6te%20f%C3%B6r%20alla%20daglediga%20med%20Anna%20Laestadius%20Larsson%20.%20Hon%20har%20l%C3%A5ng%20erfarenhet%20som%20journalist%20fr%C3%A5n%20bland%20annat%20Aftonbladet.%20Hon%20har%20%C3%A4ven%20varit%20redakt%C3%B6r%20och%20redaktionschef%20vid%20b%C3%A5de%20magasin%2C%20som%20Amelia%20och%20M-magasin%2C%20och%20ett%20stort%20antal%20tv-program%20s%C3%A5som%20Melodifestivalen%2C%20Vi%20i%20femman%20och%20dokument%C3%A4rserien%20Lite%20stryk%20f%C3%A5r%20dom%20t%C3%A5la.%20&event.categories=f%C3%B6rel%C3%A4sning%2Clitteratur&event.city=Bankeryd&event.street=Postagtan%202%20A&event.postNumber=55111&event.placeName=Bankeryds%20bibliotek&event.id=c18d93f9-bf16-4a49-acef-32aeeeb9bf15&event.imageAltText=portr%C3%A4tt%20av%20f%C3%B6rfattaren%20Anna%20Laestadius-Larsson%20p%C3%A5%20svart%20bakgrund.&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Biblioteken%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=036105064&organizer.email=kundtjanst.bibliotek%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Maria%20Friedner&applier.tel=036105578&applier.email=maria.friedner%40jonkoping.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett&ageGroups=16-18,18%2B&places=bankeryd&smLink1Name=L%C3%A5na%20senaste%20boken&smLink2Name=Event%20p%C3%A5%20Facebook&smLink3Name=Bibliotekens%20webbplats&smLink1Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2Fwork%2Falla-dessa-dj%25C3%25A4fla-qvinnor%3Fid%3Dc9c61900-6c8d-66e5-e6c1-f1f72f5ed15a&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fevents%2F1030647620944400%2F%3Fref%3Dnewsfeed&smLink3Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2Fsv%2Fevent%2Fvi-m%25C3%25B6ter-anna-laestadius-larsson&id=5.6ee7976518311c203e87534e&date.startDates=1665057600000&date.endDates=1665064800000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6ee7976518311c203e875359/1664552398976/eventimage.png