Vinterfåglar i Jönköping

local_offer
Natur
Sidensvansen ses i Jönköping de flesta vintrarna.
Mer information
Datum: 22 jan
Tid: 10.00 – 13.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Liljeholmsparken, Jönköping
Adress: , 554 50 Jönköping
Jönköpings Fågelklubb
Telefon: 070-2741948
Tillgänglighet
Nej ingen speciell anpassning finns

Vi fågelvandrar i området vid Liljeholmsparken och Rocksjön.

Vi samlas vid gång/cykeltunneln vid Liljeholmskanalen och börjar med att titta efter övervintrande vattenfåglar i kanalen. Därefter flyttar vi oss till Rocksjön för fortsatt fågelspaning. Ta med fika och klä dig varmt! Kikare rekommenderas. Eftersom vi inte kommer att röra oss särskilt långt, så är det möjligt, för den som vill, att avbryta när det passar.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Vinterf%C3%A5glar%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.desc=Vi%20f%C3%A5gelvandrar%20i%20omr%C3%A5det%20vid%20Liljeholmsparken%20och%20Rocksj%C3%B6n.&event.text=Vi%20samlas%20vid%20g%C3%A5ng%2Fcykeltunneln%20vid%20Liljeholmskanalen%20och%20b%C3%B6rjar%20med%20att%20titta%20efter%20%C3%B6vervintrande%20vattenf%C3%A5glar%20i%20kanalen.%20D%C3%A4refter%20flyttar%20vi%20oss%20till%20Rocksj%C3%B6n%20f%C3%B6r%20fortsatt%20f%C3%A5gelspaning.%0D%0ATa%20med%20fika%20och%20kl%C3%A4%20dig%20varmt!%20Kikare%20rekommenderas.%20Eftersom%20vi%20inte%20kommer%20att%20r%C3%B6ra%20oss%20s%C3%A4rskilt%20l%C3%A5ngt%2C%20s%C3%A5%20%C3%A4r%20det%20m%C3%B6jligt%2C%20f%C3%B6r%20den%20som%20vill%2C%20att%20avbryta%20n%C3%A4r%20det%20passar.&event.categories=natur&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=&event.postNumber=55450&event.placeName=Liljeholmsparken&event.id=3d15a467-2e48-4910-8638-ba0ec5acabd4&event.imageAltText=Sidensvansen%20ses%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20de%20flesta%20vintrarna.&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=Ja&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20F%C3%A5gelklubb&organizer.tel=070-2741948&organizer.email=ulfgotthardsson%40yahoo.se&organizer.link=&applier.name=Ulf%20Gotthardsson&applier.tel=0702741948&applier.email=ulfgotthardsson%40yahoo.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=nej-ingen-anpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.4c15af3d18432991dd69ec46&date.startDates=1674378000000&date.endDates=1674388800000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.4c15af3d18432991dd69ec51/1670188765411/eventimage.jpg