viturell utställning: VÄVDA RUM - Jönköping/Huskvarna

En hand håller i en mobiltelefon, på skärmen syns en transparant bubbelliknande form

Foto: Johnér Bildbyrå

Välkommen att uppleva tio virtuella konstverk i de offentliga rummen i Jönköping/Huskvarna. Du upplever dem genom att ladda ner vävda rum-appen till din mobil. Invigning 20 maj 13:00 Hovrättstorget.

Detta är en unik utställning där 10 konstnärer som arbetar med augmented reality (AR) har tagit fram konstverk anpassade för offentliga platser. Det kan vara ett torg, en fontän, en gräsyta eller en öde tomt. Genom att ladda ner appen Vävda rum kan du uppleva och interagera med helt nya virtuella konstverk på offentliga platser i Jönköping/Huskvarna. Konstnärer: Space Popular, Lundahl & Seitl, Oscar Häggström, Åsa Cederqvist, Untold Garden, Pastelae, Eric Magassa, James Webb, Adam James & Song.

Biljettinformation

-

Mer information
Datum: 20 maj - 30 sep
Tid: 13.00 – 23.55
Pris: Gratis
Ålder: Alla åldrar
Plats: Hovrättstorget, Jönköping
Adress: Hovrättstorget, 553 21 Jönköping
Österängens konsthall
Telefon: 070-8672120
Tillgänglighet
Nej ingen speciell anpassning finns

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=VIRTUELL%20UTST%C3%84LLNING%3A%20V%C3%84VDA%20RUM%20-%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%2FHuskva&event.desc=V%C3%A4lkommen%20att%20uppleva%20tio%20virtuella%20konstverk%20i%20de%20offentliga%20rummen%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%2FHuskvarna.%20Du%20upplever%20dem%20genom%20att%20ladda%20ner%20v%C3%A4vda%20rum-appen%20till%20din%20mobil.%20Invigning%2020%20maj%2013%3A00%20Hovr%C3%A4ttstorget.&event.text=Detta%20%C3%A4r%20en%20unik%20utst%C3%A4llning%20d%C3%A4r%2010%20konstn%C3%A4rer%20som%20arbetar%20med%20augmented%20reality%20(AR)%20har%20tagit%20fram%20konstverk%20anpassade%20f%C3%B6r%20offentliga%20platser.%20Det%20kan%20vara%20ett%20torg%2C%20en%20font%C3%A4n%2C%20en%20gr%C3%A4syta%20eller%20en%20%C3%B6de%20tomt.%20Genom%20att%20ladda%20ner%20appen%20V%C3%A4vda%20rum%20kan%20du%20uppleva%20och%20interagera%20med%20helt%20nya%20virtuella%20konstverk%20p%C3%A5%20offentliga%20platser%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%2FHuskvarna.%20Konstn%C3%A4rer%3A%20Space%20Popular%2C%20Lundahl%20%26%20Seitl%2C%20Oscar%20H%C3%A4ggstr%C3%B6m%2C%20%C3%85sa%20Cederqvist%2C%20Untold%20Garden%2C%20Pastelae%2C%20Eric%20Magassa%2C%20James%20Webb%2C%20Adam%20James%20%26%20Song.&event.categories=konst%2Cutst%C3%A4llning&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Hovr%C3%A4ttstorget&event.postNumber=55321&event.placeName=Hovr%C3%A4ttstorget&event.id=21a06da5-2355-49a3-8ae9-4897fb316d56&event.imageAltText=En%20hand%20h%C3%A5ller%20i%20en%20mobiltelefon%2C%20p%C3%A5%20sk%C3%A4rmen%20syns%20en%20transparant%20bubbelliknande%20form&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=%C3%96ster%C3%A4ngens%20konsthall&organizer.tel=0708672120&organizer.email=info%40osterangenskonsthall.se&organizer.link=&applier.name=Jannie%20Sidenvik&applier.tel=0766278486&applier.email=jannie.sidenvik%40osterangenskonsthall.se&ticket.desc=-&ticket.price=0&accessibilities=nej-ingen-anpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping,huskvarna,%C3%B6ster%C3%A4ngen&smLink1Name=Sveriges%20Konstf%C3%B6reningar%20distrikt%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20l%C3%A4n&smLink2Name=%C3%96ster%C3%A4ngens%20Konsthall&smLink3Name=Facebook&smLink1Address=https%3A%2F%2Fsverigeskonstforeningar.nu%2Fdistrikt%2Fjonkoping%2Fstart-jonkoping%2F&smLink2Address=https%3A%2F%2Fosterangenskonsthall.se%2Fevenemang%2Fvirtuell-utstallning-vavda-rum%2F&smLink3Address=https%3A%2F%2Ffb.me%2Fe%2F6bJ1zIOp9&id=5.1a919e4187db69ce0123142&date.startDates=1684580400000&date.endDates=1696110900000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.1a919e4187db69ce012314d/1683634702543/eventimage.jpg