Walk & Talk

local_offer
Hälsa | Natur | Outdoor | Promenadgrupp
Walk & Talk
Mer information
Datum: 27 sep
Tid: 12.50 – 15.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Birkagårdens Folkets Hus, Jönköping
Adress: Birkagatan 12B, 554 65 Jönköping
Birkagårdens Folkets Hus
Telefon: 076-0288414
Tillgänglighet
Försvårande sluttningar

Vi tar med ryggsäcken och tar på vandringsskorna för en promenad med utgångspunkt från Österängen.

Varje vecka är alla välkomna för en kravlös och prestationslös promenad med utgångspunkt från Österängen. Vi möts utanför Birkagården kl. 12:50, fyller upp kaffetermosen och går olika rundor varje vecka. Denna veckan går vi upp till Bondberget.

Biljettinformation

Ingen föranmälan och inget pris, bara att dyka upp

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Walk%20%26%20Talk&event.desc=Vi%20tar%20med%20ryggs%C3%A4cken%20och%20tar%20p%C3%A5%20vandringsskorna%20f%C3%B6r%20en%20promenad%20med%20utg%C3%A5ngspunkt%20fr%C3%A5n%20%C3%96ster%C3%A4ngen.%20&event.text=Varje%20vecka%20%C3%A4r%20alla%20v%C3%A4lkomna%20f%C3%B6r%20en%20kravl%C3%B6s%20och%20prestationsl%C3%B6s%20promenad%20med%20utg%C3%A5ngspunkt%20fr%C3%A5n%20%C3%96ster%C3%A4ngen.%20Vi%20m%C3%B6ts%20utanf%C3%B6r%20Birkag%C3%A5rden%20kl.%2012%3A50%2C%20fyller%20upp%20kaffetermosen%20och%20g%C3%A5r%20olika%20rundor%20varje%20vecka.%20Denna%20veckan%20g%C3%A5r%20vi%20upp%20till%20Bondberget.&event.categories=promenadgrupp&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Birkagatan%2012B&event.postNumber=554%2065&event.placeName=Birkag%C3%A5rdens%20Folkets%20Hus&event.id=47e81632-68ab-408d-ae11-bd3637879be3&event.imageAltText=Walk%20%26%20Talk&event.activity=&organizer.name=Birkag%C3%A5rdens%20Folkets%20Hus&organizer.tel=0760-288414&organizer.email=josefinsers%40xn--birkagrdenfolketshus-1zb.se&organizer.link=&applier.name=Josefin%20Sers&applier.tel=0760-288414&applier.email=josefinsers%40birkagardenfolketshus.se&ticket.desc=Ingen%20f%C3%B6ranm%C3%A4lan%20och%20inget%20pris%2C%20bara%20att%20dyka%20upp&ticket.price=0&accessibilities=f%C3%B6rsv%C3%A5rande-sluttningar&ageGroups=0-200&places=%C3%B6ster%C3%A4ngen&smLink1Name=Hemsida&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.xn--birkagrdenfolketshus-1zb.se%2Frorelsegladje%2F&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.59343ac418311d21a2543740&date.startDates=1664275800000&date.endDates=1664283600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.59343ac418311d21a254374b/1663682624008/eventimage.png