War and cultural work: UKRANIAN PERSPECTIVE

local_offer
Föreläsning
En kvinna klädd i rött, hennes överkropp sedd i profil. Hon håller en stort exotiskt snäckskal över näsa och mun, nästan som en ansiktsmask.
Mer information
Datum: 23 nov
Tid: 18.00 – 19.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 16–18 år, 18+
Plats: Jönköpings stadsbibliotek, Kaffeteket, Jönköping
Adress: Dag Hammarskjölds plats 1, 551 11 Jönköping
Jönköpings stadsbibliotek
Telefon: 036-105580
Tillgänglighet
Handikapptoalett

Olena Pohonchenkova is a music writer and musician living and working in Jönköping during the autumn of 2022, as a participant in Region Jönköpings läns emergency residency for Ukranian artists. During this talk she will give her opinion on cultural agency in Ukraine today and talk about her work. The event will be held in English. Moderator Lennart Alves.

Samarbete mellan: Jönköpings kommun, Jönköpings litteraturhus, Region Jönköpings län, Postkodlotteriet, SWAN

Biljettinformation

Fri entré.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=War%20and%20cultural%20work%3A%20UKRANIAN%20PERSPECTIVE&event.desc=Olena%20Pohonchenkova%20is%20a%20music%20writer%20and%20musician%20living%20and%20working%20in%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20during%20the%20autumn%20of%202022%2C%20as%20a%20participant%20in%20Region%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20l%C3%A4ns%20emergency%20residency%20for%20Ukranian%20artists.%20Durin&event.text=Samarbete%20mellan%3A%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommun%2C%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20litteraturhus%2C%20Region%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20l%C3%A4n%2C%20Postkodlotteriet%2C%20SWAN&event.categories=f%C3%B6rel%C3%A4sning&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%201&event.postNumber=551%2011&event.placeName=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20stadsbibliotek%2C%20Kaffeteket&event.id=88475684-20cd-4048-b160-86b65ca2b0af&event.imageAltText=F%C3%B6redragets%20titel.%20Vit%20text%20mot%20r%C3%B6d%20bakgrund.%20En%20kvinna%20kl%C3%A4dd%20i%20r%C3%B6tt%2C%20hennes%20%C3%B6verkropp%20sedd%20i%20profil.%20Hon%20h%C3%A5ller%20en%20stort%20exotiskt%20sn%C3%A4ckskal%20%C3%B6ver%20n%C3%A4sa%20och%20mun%2C%20n%C3%A4stan%20som%20en%20ansiktsmask.&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20stadsbibliotek&organizer.tel=036105580&organizer.email=stadsbiblioteket%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Linn%C3%A9a%20Lantz&applier.tel=036105582&applier.email=linnea.lantz%40jonkoping.se&ticket.desc=Fri%20entr%C3%A9.&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett&ageGroups=16-18,18%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Webbplats%20f%C3%B6r%20arrangemanget&smLink2Name=P%C3%A5%20g%C3%A5ng%20-%20Biblioteken%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2Fsv%2Fevent%2Fwar-and-cultural-work-ukranian-perspective%2F1d19ccab-4e73-4bdf-8c54-66d9fcba0897&smLink2Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2Fcalendar%3Fno-cache-lang%3Dsv&smLink3Address=&id=5.4c15af3d18432991dd62a8b5&date.startDates=1669222800000&date.endDates=1669226400000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.4c15af3d18432991dd62a8c0/1668079314590/eventimage.jpg