Wild Fellas

local_offer
Dans
En dansare hoppar upp i luften.
Mer information
Datum: 2 nov
Tid: 13.00 – 13.30
Kostnad: 50 kr
Ålder: 10–12 år, 13–15 år, 16–18 år, 18+, 65+
Plats: Kulturhuset Spira, Jönköping
Adress: Kulturgatan 3, 553 24 Jönköping
Jönköpings kommun och Smålands Musik & Teater
Telefon: 036-102166
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Rullstolsanpassning

"Wild Fellas" lockar fram djuret i oss. Sex individer kastar sig ut i energiska sammandrabbningar och låter kroppens fysiska drifter möta ögats ironiska iakttagelser.

Till klassiska toner av George Gershwin avslöjar "Wild Fellas" storstadsmänniskans sanna djuriska natur. Upplev en familjeföreställning fylld av egensinne, skarpsinne och vansinne. Koreograf Erika Silgoner är en italiensk koreograf med rötterna i den klassiska baletten. Längre fram i karriären började hon utforska hiphop-kultur och samtida dans och är numera en eftertraktad koreograf världen över. Skånes Dansteater är en institution i rörelse och Sveriges enda fristående dansinstitution.

Biljettinformation

Biljettpris: 50 för både stora och små Biljetter:https://secure.tickster.com/sv/69bzbfv8rm54d58/4n87txbe199k84v/products

Fler tillfällen:
 • Datum:
  2 nov
  Tid:
  15.00 – 15.30
  Plats:
  Kulturhuset Spira, Jönköping

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Wild%20Fellas&event.desc=%22Wild%20Fellas%22%20lockar%20fram%20djuret%20i%20oss.%20Sex%20individer%20kastar%20sig%20ut%20i%20energiska%20sammandrabbningar%20och%20l%C3%A5ter%20kroppens%20fysiska%20drifter%20m%C3%B6ta%20%C3%B6gats%20ironiska%20iakttagelser.&event.text=Till%20klassiska%20toner%20av%20George%20Gershwin%20avsl%C3%B6jar%20%22Wild%20Fellas%22%20storstadsm%C3%A4nniskans%20sanna%20djuriska%20natur.%20Upplev%20en%20familjef%C3%B6rest%C3%A4llning%20fylld%20av%20egensinne%2C%20skarpsinne%20och%20vansinne.%20%0D%0A%0D%0AKoreograf%20Erika%20Silgoner%20%C3%A4r%20en%20italiensk%20koreograf%20med%20r%C3%B6tterna%20i%20den%20klassiska%20baletten.%20L%C3%A4ngre%20fram%20i%20karri%C3%A4ren%20b%C3%B6rjade%20hon%20utforska%20hiphop-kultur%20och%20samtida%20dans%20och%20%C3%A4r%20numera%20en%20eftertraktad%20koreograf%20v%C3%A4rlden%20%C3%B6ver.%20Sk%C3%A5nes%20Dansteater%20%C3%A4r%20en%20institution%20i%20r%C3%B6relse%20och%20Sveriges%20enda%20frist%C3%A5ende%20dansinstitution.%20&event.categories=dans&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Kulturgatan%203&event.postNumber=55324&event.placeName=Kulturhuset%20Spira&event.id=f86b1e67-7b50-4b03-80f9-ea543ad8ddf5&event.imageAltText=En%20dansare%20hoppar%20upp%20i%20luften.&event.activity=Ja&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommun%20och%20Sm%C3%A5lands%20Musik%20%26%20Teater&organizer.tel=036-102166&organizer.email=dans%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Linda%20Kukko&applier.tel=036-102166&applier.email=linda.kukko%40jonkoping.se&ticket.desc=Biljettpris%3A%2050%20f%C3%B6r%20b%C3%A5de%20stora%20och%20sm%C3%A5%0D%0A%0D%0ABiljetter%3Ahttps%3A%2F%2Fsecure.tickster.com%2Fsv%2F69bzbfv8rm54d58%2F4n87txbe199k84v%2Fproducts&ticket.price=50&accessibilities=handikapptoalett,hiss,rullstolsanpassning&ageGroups=10-12,13-15,16-18,18%2B,65%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Biljetter&smLink2Name=Dansn%C3%A4t%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink3Name=Kulturhuset%20Spira%20%2F%20Wild%20Fellas&smLink1Address=https%3A%2F%2Fsecure.tickster.com%2Fsv%2F69bzbfv8rm54d58%2F4n87txbe199k84v%2Fproducts&smLink2Address=https%3A%2F%2Fdansnat.jonkoping.se%2Fevenemang%2Fevenemang%2F2022-09-23-wild-fellas.html&smLink3Address=https%3A%2F%2Fwww.smot.se%2Fwild-fellas%2F&id=5.59343ac418311d21a2550ad0,5.59343ac418311d21a2550ae0&date.startDates=1667390400000,1667397600000&date.endDates=1667392200000,1667399400000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.59343ac418311d21a2550aeb/1663922771169/eventimage.jpg