Workshop dansimprovisation

local_offer
Dans
Fotograf: Emelie Aspenberg
Mer information
Datum: 2 okt
Tid: 11.00 – 12.15
Kostnad: 200 kr
Ålder: 16–18 år, 18+, 65+
Plats: Studio Silk, Jönköping
Adress: Studio Silk, Smedjegatan 6, 553 31 Jönköping
Studio Silk
Telefon: 070-2906004
Tillgänglighet
Nej ingen speciell anpassning finns

Dansworkshop i improvisation med dansaren Stina Nilsson från Studio Silk Collective där alla oavsett förkunskaper och ålder kan delta. Fokus ligger på att skapa plats för rörelse och kreativitet.

Vi dansar barfota och utan speglar. Stina Nilsson har sin bakgrund inom modern/nutida dans men inga förkunskaper krävs. Med rörelseglädje och lekfullhet skapar vi rytmer, flow och tempo utifrån var och ens egna förutsättningar. Du får verktyg till att i dansen mjuka upp, sträcka, flyta med och skapa plats i din kropp.

Biljettinformation

Anmäl dig till studiosilkcollective@gmail.com

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Workshop%20dansimprovisation&event.desc=Dansworkshop%20i%20improvisation%20med%20dansaren%20Stina%20Nilsson%20fr%C3%A5n%20Studio%20Silk%20Collective%20d%C3%A4r%20alla%20oavsett%20f%C3%B6rkunskaper%20och%20%C3%A5lder%20kan%20delta.%0D%0AFokus%20ligger%20p%C3%A5%20att%20skapa%20plats%20f%C3%B6r%20r%C3%B6relse%20och%20kreativitet.&event.text=Vi%20dansar%20barfota%20och%20utan%20speglar.%20Stina%20Nilsson%20har%20sin%20bakgrund%20inom%0D%0Amodern%2Fnutida%20dans%20men%20inga%20f%C3%B6rkunskaper%20kr%C3%A4vs.%20Med%20r%C3%B6relsegl%C3%A4dje%20och%20lekfullhet%20skapar%20vi%20rytmer%2C%20flow%20och%20tempo%20utifr%C3%A5n%20var%20och%20ens%20egna%20f%C3%B6ruts%C3%A4ttningar.%20Du%20f%C3%A5r%20verktyg%20till%20att%20i%20dansen%20mjuka%20upp%2C%20str%C3%A4cka%2C%20flyta%20med%20och%20skapa%20plats%20i%20din%20kropp.%20&event.categories=dans&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Studio%20Silk%2C%20Smedjegatan%206&event.postNumber=55331&event.placeName=Studio%20Silk&event.id=783120aa-abf7-4d8a-b52c-c1c6937dcfbe&event.imageAltText=Fotograf%3A%20Emelie%20Aspenberg&event.activity=&organizer.name=Studio%20Silk&organizer.tel=0702906004&organizer.email=studiosilkcollective%40gmail.com&organizer.link=&applier.name=Stina%20Nilsson&applier.tel=0702906004&applier.email=stina.margareta.nilsson%40gmail.com&ticket.desc=Anm%C3%A4l%20dig%20till%20studiosilkcollective%40gmail.com&ticket.price=200&accessibilities=nej-ingen-anpassning&ageGroups=16-18,18%2B,65%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6ee7976518311c203e81d534&date.startDates=1664701200000&date.endDates=1664705700000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6ee7976518311c203e81d53f/1663004718740/eventimage.jpg