Workshop med Mustafa

local_offer
Föreläsning | Guidning | Lovaktivitet | Utbildning (workshop, läxhjälp, kurs) | Workshop
Workshop
Mer information
Datum: 15 aug
Tid: 18.00 – 20.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 13–15 år, 16–18 år, 18+
Plats: Rosa Villan, Jönköping
Adress: Östra storgatan 175 Jönköping
Rörligt samverkansgrupp (RSG)
Telefon: 073-0853857
Tillgänglighet
Hiss Hörslinga

Mustafa "Musse" Mohamud är en lokalt ledande föreläsare, företagare och inspiratör. Genom sin podd "Vardagsrummet" stärker och motiverar han ungdomar.

Nu bjuds du in till en möjlighet att medverka i Musses workshop om att leda sig själv. Du får verktyg, inspiration, kunskap och boostas med motivation efter en workshop med Jönköpings egen Mufasa.....

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Workshop%20med%20Mustafa&event.desc=Mustafa%20%22Musse%22%20Mohamud%20%C3%A4r%20en%20lokalt%20ledande%20f%C3%B6rel%C3%A4sare%2C%20f%C3%B6retagare%20och%20inspirat%C3%B6r.%0D%0AGenom%20sin%20podd%20%22Vardagsrummet%22%20st%C3%A4rker%20och%20motiverar%20han%20ungdomar.%0D%0A&event.text=Nu%20bjuds%20du%20in%20till%20en%20m%C3%B6jlighet%20att%20medverka%20i%20Musses%20workshop%20om%20att%20leda%20sig%20sj%C3%A4lv.%20Du%20f%C3%A5r%20verktyg%2C%20inspiration%2C%20kunskap%20och%20boostas%20med%20motivation%20efter%20en%20workshop%20med%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20egen%20Mufasa.....&event.categories=workshop%2Cf%C3%B6rel%C3%A4sning%2Cguidning%2Cutbildning%2Clovaktivitet&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20&event.street=%C3%96stra%20storgatan%20175&event.postNumber=&event.placeName=Rosa%20Villan&event.id=0fa052ba-f42b-4fb0-a746-fff3a191f128&event.imageAltText=Workshop&event.activity=Ja&organizer.name=R%C3%B6rligt%20samverkansgrupp%20(RSG)&organizer.tel=0730853857&organizer.email=Ramzia.balisani%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Ramzia%20Balisani&applier.tel=0730853857&applier.email=ramzia.balisani%40jonkoping.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=hiss,h%C3%B6rslinga&ageGroups=13-15,16-18,18%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Instagram&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Frsgjkpg%2F&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.5c53eef51824c00944f32f1f&date.startDates=1660579200000&date.endDates=1660586400000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.5c53eef51824c00944f32f2a/1660034974327/eventimage.jpg