xFlow Höstlovscamp

local_offer
Barnaktiviteter | Lovaktivitet | Sport | Träning | Utbildning (workshop, läxhjälp, kurs)
Barn som hoppar
Mer information
Datum: 31 okt
Tid: 08.00 – 12.30
Kostnad: 1450 kr
Ålder: 0–5 år, 6–9 år, 10–12 år
Plats: xFlow, Jönköping
Adress: Herkulesvägen 56, 556 28 Jönköping
xFlow
Telefon: 079-3362462
E-post: info@xflow.se
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss

Tre dagar på xFlow fyllda av rörelseglädje och skön gemenskap! För dig mellan 8 och 13 år!

Vad får man om man kommer på xFlows HöstlovsCamp? 10,5 ledarledda timmar Möjlighet att vara på xFlow 30h på tre dagar…!! Utbildade, kunniga och engagerade tränare Möjlighet att utveckla sina färdigheter i parkour, trampolin och hinderbana Voltskola Dagliga tävlingar med priser Roliga utmaningar oavsett förkunskap Gemenskap och många skratt Ibland indelning i mindre grupper utifrån ålder eller intresse Mellanmål alla dagarna Skärmfri tid…! (Man får ha med mobilen för att ringa hem.)

Biljettinformation

Boka plats på campet via vår hemsida

Fler tillfällen:
 • Datum:
  1 nov
  Tid:
  08.00 – 12.30
  Plats:
  xFlow, Jönköping
 • Datum:
  2 nov
  Tid:
  08.00 – 12.30
  Plats:
  xFlow, Jönköping

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=xFlow%20H%C3%B6stlovscamp&event.desc=Tre%20dagar%20p%C3%A5%20xFlow%20fyllda%20av%20r%C3%B6relsegl%C3%A4dje%20och%20sk%C3%B6n%20gemenskap!%0D%0A%0D%0AF%C3%B6r%20dig%20mellan%208%20och%2013%20%C3%A5r!&event.text=Vad%20f%C3%A5r%20man%20om%20man%20kommer%20p%C3%A5%20xFlows%20H%C3%B6stlovsCamp%3F%0D%0A%0D%0A10%2C5%20ledarledda%20timmar%0D%0AM%C3%B6jlighet%20att%20vara%20p%C3%A5%20xFlow%2030h%20p%C3%A5%20tre%20dagar%E2%80%A6!!%0D%0AUtbildade%2C%20kunniga%20och%20engagerade%20tr%C3%A4nare%0D%0AM%C3%B6jlighet%20att%20utveckla%20sina%20f%C3%A4rdigheter%20i%20parkour%2C%20trampolin%20och%20hinderbana%0D%0AVoltskola%0D%0ADagliga%20t%C3%A4vlingar%20med%20priser%0D%0ARoliga%20utmaningar%20oavsett%20f%C3%B6rkunskap%0D%0AGemenskap%20och%20m%C3%A5nga%20skratt%0D%0AIbland%20indelning%20i%20mindre%20grupper%20utifr%C3%A5n%20%C3%A5lder%20eller%20intresse%0D%0AMellanm%C3%A5l%20alla%20dagarna%0D%0ASk%C3%A4rmfri%20tid%E2%80%A6!%20(Man%20f%C3%A5r%20ha%20med%20mobilen%20f%C3%B6r%20att%20ringa%20hem.)&event.categories=barnaktiviteter%2Csport%2Cutbildning%2Ctr%C3%A4ning%2Clovaktivitet&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Herkulesv%C3%A4gen%2056&event.postNumber=55628&event.placeName=&event.id=7d59abba-cdf7-4e98-986c-50f10b5732b2&event.imageAltText=Barn%20som%20hoppar&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=xFlow&organizer.tel=0793362462&organizer.email=info%40xflow.se&organizer.link=&applier.name=Erik%20Torhall&applier.tel=0703498846&applier.email=erik%40xflow.se&ticket.desc=Boka%20plats%20p%C3%A5%20campet%20via%20v%C3%A5r%20hemsida&ticket.price=1450&accessibilities=handikapptoalett,hiss&ageGroups=0-5,10-12,6-9&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Campsidan&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.xflow.se%2Fhostcamp%2F&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6751acba183a2e89e7961b87,5.6751acba183a2e89e7961b96,5.6751acba183a2e89e7961ba5&date.startDates=1667199600000,1667286000000,1667372400000&date.endDates=1667215800000,1667302200000,1667388600000&event.imageUrl=null