Yrkesutbildningsveckan på Vuxenutbildningen

local_offer
Utbildning (workshop, läxhjälp, kurs)
Text; Få in en fot. Bild på ett tecknad ben som tar ett kliv.
Mer information
Datum: 17 - 20 okt
Tid: 10.00 – 12.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 18+
Plats: Vägledningscentrum, Jönköping
Adress: Barnarpsgatan 40, 553 16 Jönköping
Vuxenutbildningen i Jönköping
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Nej ingen speciell anpassning finns

Vecka 42 firar vi Yrkesutbildningens vecka.

Framtiden arbetsmarknad väntar på dig - ta första steget mot en helt ny karriär. I dagsläget har vi över 30 stycken olika yrkesutbildningar, ta chansen och träffa lärare och elever på vuxenutbildningen och få svar på dina frågor. Välkommen till oss den 17 - 20 oktober kl 10 - 12!

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Yrkesutbildningsveckan%20p%C3%A5%20Vuxenutbildningen&event.desc=Vecka%2042%20firar%20vi%20Yrkesutbildningens%20vecka.&event.text=Framtiden%20arbetsmarknad%20v%C3%A4ntar%20p%C3%A5%20dig%20-%20ta%20f%C3%B6rsta%20steget%20mot%20en%20helt%20ny%20karri%C3%A4r.%20I%20dagsl%C3%A4get%20har%20vi%20%C3%B6ver%2030%20stycken%20olika%20yrkesutbildningar%2C%20ta%20chansen%20och%20tr%C3%A4ffa%20l%C3%A4rare%20och%20elever%20p%C3%A5%20vuxenutbildningen%20och%20f%C3%A5%20svar%20p%C3%A5%20dina%20fr%C3%A5gor.%20V%C3%A4lkommen%20till%20oss%20den%2017%20-%2020%20oktober%20kl%2010%20-%2012!%20&event.categories=utbildning&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Barnarpsgatan%2040&event.postNumber=553%2016&event.placeName=V%C3%A4gledningscentrum&event.id=eb5402f6-c6fd-47b3-8514-8e4335fd3238&event.imageAltText=Text%3B%20F%C3%A5%20in%20en%20fot.%20Bild%20p%C3%A5%20ett%20tecknad%20ben%20som%20tar%20ett%20kliv.&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Vuxenutbildningen%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=036-105000&organizer.email=vagledningscentrum%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Ingela%20Eriksson&applier.tel=036-102684&applier.email=ingela.eriksson2%40jonkoping.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=nej-ingen-anpassning&ageGroups=18%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6751acba183a2e89e79caa2&date.startDates=1665993600000&date.endDates=1666260000000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6751acba183a2e89e79caae/1665135078781/eventimage.jpg