Yvonne Sonstrand, måleri

local_offer
Konst | Utställning
En målning av några ljusa fåglar på en klippa vid vattnet.
Mer information
Datum: 16 jul - 28 aug
Tid: 10.00 – 17.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Grenna Musuem, Gränna
Adress: Brahegatan 38, 563 32 Gränna
Grenna Museum
Telefon: 036-103890
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Rullstolsramp

Den 16 juli öppnar utställningen "We are still here" i Galleriet på Grenna Museum där Yvonne Sonstrand visar upp sin konst.

Yvonne Sonstrand berättar själv om sitt skapande: "I min konst rör jag mig för det mesta i gränstrakterna kring natur och kultur. Människans komplexa förhållande till naturen är något som intresserar och fascinerar mig. På Grenna Museum visar jag måleri där jag har försökt att gestalta känslan av att vara mitt i naturen, inte bara som betraktare och åskådare utan som deltagare." Till Galleriet är det fri entré. Välkomna!

Biljettinformation

Fri entré

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Yvonne%20Sonstrand%2C%20m%C3%A5leri&event.desc=Den%2016%20juli%20%C3%B6ppnar%20utst%C3%A4llningen%20%22We%20are%20still%20here%22%20i%20Galleriet%20p%C3%A5%20Grenna%20Museum%20d%C3%A4r%20Yvonne%20Sonstrand%20visar%20upp%20sin%20konst.&event.text=Yvonne%20Sonstrand%20ber%C3%A4ttar%20sj%C3%A4lv%20om%20sitt%20skapande%3A%0D%0A%0D%0A%22I%20min%20konst%20r%C3%B6r%20jag%20mig%20f%C3%B6r%20det%20mesta%20i%20gr%C3%A4nstrakterna%20kring%20natur%20och%20kultur.%20M%C3%A4nniskans%20komplexa%20f%C3%B6rh%C3%A5llande%20till%20naturen%20%C3%A4r%20n%C3%A5got%20som%20intresserar%20och%20fascinerar%20mig.%20P%C3%A5%20Grenna%20Museum%20visar%20jag%20m%C3%A5leri%20d%C3%A4r%20jag%20har%20f%C3%B6rs%C3%B6kt%20att%20gestalta%20k%C3%A4nslan%20av%20att%20vara%20mitt%20i%20naturen%2C%20inte%20bara%20som%20betraktare%20och%20%C3%A5sk%C3%A5dare%20utan%20som%20deltagare.%22%0D%0A%0D%0ATill%20Galleriet%20%C3%A4r%20det%20fri%20entr%C3%A9.%0D%0A%0D%0AV%C3%A4lkomna!&event.categories=konst%2Cutst%C3%A4llning&event.city=Gr%C3%A4nna&event.street=Brahegatan%2038&event.postNumber=563%2032&event.placeName=Grenna%20Musuem&event.id=f77f86c3-6d8b-4fae-87e9-2a72507ea393&event.imageAltText=En%20m%C3%A5lning%20av%20n%C3%A5gra%20ljusa%20f%C3%A5glar%20p%C3%A5%20en%20klippa%20vid%20vattnet.&event.activity=&organizer.name=Grenna%20Museum&organizer.tel=036-103890&organizer.email=andree%40grennamuseum.se&organizer.link=&applier.name=Elin%20Frykholm&applier.tel=036-103890&applier.email=elin.frykholm%40grennamuseum.se&ticket.desc=Fri%20entr%C3%A9&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,hiss,rullstolsramp&ageGroups=0-200&places=gr%C3%A4nna&smLink1Name=We%20are%20still%20here&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.grennamuseum.se%2F%3Fportfolio%3D16-juli-28-augusti-yvonne-sonstrand-maleri&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.32edd2111813d4e011a91650&date.startDates=1657958400000&date.endDates=1661698800000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.32edd2111813d4e011a9165b/1657270903718/eventimage.jpg