Statliga bidrag och andra bidrag till föreningar

Här finns information möjligheten att söka statligt bidrag, Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) eller bidrag från andra organisationer och institutioner.

Idrottsföreningar kan söka bidrag från Riksidrottsförbundet (RF), bland annat Statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) avsett att stödja ungdomsverksamheten 7-25 år. För mer information om regler och förutsättningar:

IdrottOnline Länk till annan webbplats.

Alla föreningar som registrerar närvaro via IdrottOnline kan även registrera via mobiltelefon.

För övrig information om Riksidrottsförbundet, RF:

Riksidrottsförbundet (RF) Länk till annan webbplats.

Respektive riksförbund har själva rätt att bestämma över regler för statligt stöd. Kontakta ert riksförbund för besked.

Flera riksförbund får bidrag via Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. För mer information, besök myndighetens webbplats eller kontakta föreningens riksförbund.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Länk till annan webbplats.

Närvarokort att fylla i för hand

Det finns traditionella närvarokort att fylla i för hand. Närvaron i underlagen måste dock i efterhand registreras digitalt i IdrottOnline eller kommunens föreningsportal.

pdf: Närvarokort, idrottsföreningar Pdf, 137.6 kB.

pdf: Närvarokort, övriga föreningar Pdf, 71.7 kB.

Senast granskad/publicerad: