Fiskekort och fiskevatten

Här hittar du information om fiskevatten. Det krävs fiskekort i de allra flesta sjöar och åar.

I Jönköpings län (ej Vättern) krävs tillstånd från fiskerättsägaren för att få fiska. Fiskerättsägarna är ofta indelade i fiskevårdsområden som säljer fiskekort. Lite längre ner på sidan under respektive område får du mer information om fiskevatten och var man kan köpa fiskekort.

Alla sjöar har inte fiskemöjlighet för allmänheten, bland annat får du inte fiska i Västersjön och Axamosjön.

Använd flytväst vid och på vatten

Alltid när du är vid eller på vatten är det bra att använda flytväst. Det är ännu viktigare om du är ute ensam. Hos räddningstjänsten finns möjlighet att hyra flytväst, både för stora och små.

Hyr en flytväst hos räddningstjänsten

Kostrekommendationer för fisk i vissa sjöar

Det finns kostrekommendationer för fisk fångad från Lilla Nätaren, fisk och kräftor från Sandserydsån, fisk från Stora Nätaren och Ylen samt fisk från Huluån, Ryssbysjön (Nässjö kommun)

Med stöd av Livsmedelsverket har kostrekommendationer tagits fram efter att fisk har undersökts från Ryssbysjön, Nässjöån, Lilla Nätaren, Stora Nätaren, Ylen och Sandserydsån. Fisken innehåller förhöjda halter av PFOS. Att äta fisk från dessa ytvatten utgör ingen akut hälsorisk. Däremot är det viktigt att begränsa intag av fisk från dessa sjöar och vattendrag över tid eftersom dessa ämnen lagras i kroppen och på sikt kan bli förhöjda.

PFOS i fisk - kostrekommendation

Bankeryd

För information om fiskekort med mera se respektive fiskevatten.

Attarpsdammen: Jönköpings Sportfiskeklubb arrenderar fisket vid Attarpsdammen. Fiskare som ej är medlemmar i klubben kan köpa dagskort vid Fortuna Spelbutik, Bankeryds centrum, eller Oljeshejkerna Jonsson i Bankeryd.

Risbrodammen: Risbrodammens Fiskevårdsområde.

iFiske, information om fiske i Risbrodammens FVOF Länk till annan webbplats.

Bottnaryd

För information om fiskekort med mera se respektive fiskevatten.

Mörtesjön, Abborragölen, Gårdsjön (Kyrksjön), Lillesjön, Bergsjön och Skräcklagölen: Bottnaryds byalag.

iFiske, information om fiske i Mörtsjön, Abborragölen och Skräcklagölen Länk till annan webbplats.   

Stråken: Stråkens fiskevårdsområdesförening.

iFiske, information om fiske i Stråkens FVOF Länk till annan webbplats.

Nissan, Svansjön, Svanån och Vattlasjön: Norra Nissandalens fiskevårdsområdesförening. Föreningen har beslutat att det inte är tillåtet att fiska öring i Nissan. Anledningen till detta är att öringbeståndet inte har återhämtat sig trots omfattande åtgärder.

iFiske, information om fiske i Norra Nissadalens FVOF Länk till annan webbplats.

Rasjön: Rasjöns fiskevårdsområdesförening.

iFiske, information om fiske i Rasjön Rakalvens FVOF Länk till annan webbplats.

Mulserydssjön: Mulserydssjöns fiskevårdsområdesförening.

Munkabosjön: Munkabosjöns fiskevårdsområdesförening.

Gränna

För information om fiskekort med mera se respektive fiskevatten.

Bunnsjöarna: Bunnsjöarna är uppdelade på två olika fiskevårdsområden: Norra Bunns fiskevårdsområdesförening och Södra Bunns fiskevårdsområdesförening.

Bunnfiske, information om fiske i Bunnsjöarna Länk till annan webbplats.

iFiske, information om fiske i Södra Bunns FVOF Länk till annan webbplats.

iFiske, information om fiske i Norra Bunns FVOF Länk till annan webbplats.

Kvarnsjöarna: Kvarnsjöarnas fiskevårdsområdesförening.
Kvarnsjöarna ligger väster om sjön Bunn, men är sammanbundna med ett kanalsystem.

Landsjön: Landsjöns fiskevårdsområdesförening.

iFiske, information om fiske i Landsjöns FVO Länk till annan webbplats.

Ören: Örens fiskevårdsområdesförening.

iFiske, information om fiske i Örens FVOF Länk till annan webbplats. 

Jönköping och Huskvarna

För information om fiskekort med mera se respektive fiskevatten.

Munksjön och Rocksjön: Två centralt belägna sjöar med goda fiskemöjligheter. Sjöarna, som tillhör de artrikaste i Jönköpings län, är kända för sitt goda fiske efter stor gädda och mörtfisk.

Det är krav på fiskekort i Munksjön och Rocksjön, det så kallade Sportfiskekortet som är gratis. Anledningen är bland annat för att kunna samla in namn och adress på de fiskande för att använda till statistik. Kravet på fiskekort innebär också tydligare att brott mot fiskereglerna kan polisanmälas.

Mer om Sportfiskekortet samt fiske- och båtregler i Munksjön och Rocksjön

Ulvstorpasjön: Jönköpings Sportfiskeklubb.

I Ulvstorpssjön finns det en flytbrygga som är anpassad för rullstol.

Ifiske, information om fiske i Ulvstorpasjön, Jönköpings sportfiskeklubb Länk till annan webbplats.

Lekeryd

För information om fiskekort med mera se respektive fiskevatten.

Stora Nätaren: Stora Nätarens fiskevårdsområdesförening.

iFiske, information om fiske i Stora Nätarens FVF Länk till annan webbplats.

Ramsjön: Ramsjöns fiskevårdsområdesförening.
Bilisten i Lekeryd Anebyvägen 2, väg 132, 561 95 Lekeryd, tfn 036-802 98.

iFiske, information om fiske i Ramsjöns FVOF Länk till annan webbplats.

Ylen: Ylens fiskevårdsområdesförening.

iFiske, information om fiske i Ylens FVO Länk till annan webbplats.

Tabergsdalen

För information om fiskekort med mera se respektive fiskevatten.

Granarpssjön: Cirkle K, Hyltena, tfn 036-18 20 13, Lovsjöbadens Camping, tfn 036-18 20 10.

Lovsjön: Cirkle K, Hyltena, tfn 036-18 20 13, Lovsjöbadens Camping, tfn 036-18 20 10.

iFiske, information om fiske i Väster - Lovsjöns FVOF Länk till annan webbplats.

Eckern: Eckerns fiskevårdsområdesförening.
Kurres Fiskeshop AB, Huskvarnavägen 107, Huskvarna/Vättersnäs, tfn 036-13 97 55

iFiske, information om fiske i Eckerns FVO Länk till annan webbplats.

Tabergsån och Månsarpasjön: Tabergsåns fiskevårdsområdesförening

iFiske, information om fiske i Tabergsån och Månsarpasjön Länk till annan webbplats.

Tenhult

För information om fiskekort med mera se respektive fiskevatten.

Tenhultasjön: Tenhultasjöns fiskevårdsområdesförening.

iFiske, information om fiske i Tenhultasjöns FVO Länk till annan webbplats.

Rogbergasjön: Rogbergasjöns fiskevårdsområdesförening.

iFiske, information om fiske i Rogbergasjöns FVOF Länk till annan webbplats.

Vättern

Vättern: Du är välkommen att från strand eller båt meta, pimpla, spinn-, haspelfiska eller flugfiska i Vättern. Detta handredskapsfiske får fritt bedrivas över hela Vättern. Mer information om fiskarter och regler hittar du via länkarna nedan.

Svenska fiskeregler, Vättern Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen i Jönköpings län, fiske i Vättern Länk till annan webbplats.

Vätternvårdsförbundet, fiska i Vättern Länk till annan webbplats.

Kartan med fiskevatten i kommunen:

Senast granskad/publicerad: