Senast granskad/publicerad:

Naturreservat och naturminnen

Här hittar du naturreservat och naturminnen som bildats för att till exempel bevara biologisk mångfald eller tillgodose behov av områden för friluftsliv.

Två personer går på spång på Dumme mosse.