Naturreservatet Taberg

Taberg sett nerifrån.

Naturreservatet Taberg är ett sagoberg av blanksvart sten med sällsynta mineraler och fridlysta fladdermöss.

Uppe på toppen har du en fantastisk utsikt. Vid bergets fot ligger Tabergs naturskola.

Berget består av en ovanlig bergart som heter titanomagnetitolivinit. Brytning av järnmalm gjordes från 1400-talet fram till 1890-talet. Taberg hade stor betydelse i Jönköpings och Huskvarnas utveckling från 1600-talet och framåt, inom manufaktur, hantverk och industri.

Senare under andra världskriget tog man upp brytningen av malm igen. Då gjordes ett gruvsystem inne i berget. År 1960 lade man ner gruvdriften. Berget innehåller förutom järn, också vanadin och titan. Mineralet olivin gör berget basiskt och ger växtplatser åt många olika och en del mycket ovanliga kärlväxter, ormbunkar och mossor.

Den ovanliga geologin och det rika växt- och djurlivet är anledningen till att berget är skyddat som ett naturreservat sedan 1985. Malmbrytning är därmed förbjuden, även under marknivå. På berget finns det vandringsleder och alla kan njuta av den häftiga naturen, utsikten och en rik biologisk mångfald. Under sommaren är det guidningar inne i gruvan och det är även öppet i den lilla utställningen om fladdermöss – Sveriges första Fladdermuseum.

Naturreservatet Taberg ägs och förvaltats av Jönköpings kommun. Det finns många fler naturreservat att besöka i kommunen och i Jönköpings län, se länk nedan.

Berättelsekarta

Gör gärna ett besök i naturreservatet via vår interaktiva berättelsekarta. Där kan du läsa mer om intressanta platser i reservatet, leder du kan vandra eller se på bilder över reservatets vackra miljöer.

Ett antal platser finns markerade på kartan och beskrivna i text och bild. Vilka bilder och beskrivningar som visas styrs av vad som är synligt i kartan för tillfället. Detta styr du själv genom att zooma in eller förflytta dig runt i kartan.

Tabergs naturreservat Länk till annan webbplats.

Skötselplan

På Naturvårdsverkets karta kan du läsa mer om naturreservatet och ladda ner aktuella skötselplaner.

Skyddad natur, Naturvårdsverket: Taberg Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: