Stadsparken, Huskvarna

timrat hus med utstickande utskurna djurhuvuden

Huskvarna stadspark ligger i branterna till Huskvarnabergen. Parken har till hundraårsminnet fått ny lekpark och ny belysning.

Stugan i stadsparken, som stod klar 1914, har en spännande utsmyckning av djurhuvuden i de utstickande golvtiljorna. Under tiden 1920-1955 bedrevs en kaférörelse med musikunderhållning flera dagar i veckan till huskvarnabornas förnöjelse.

Själva parken är vidsträckt och vandringsstigarna går rakt uppför berget. En av dem leder bort till Utsiktsplatsen ovanför Esplanaden. En annan går ihop med IKHP:s motionsanläggning. Parken erbjuder också fina kälkbackar om vintern.

I den övre delen av stadsparken står en rad gamla ekar och ett gammat kvarnhjul tjänar som bord. Utsikten är hänförande.

Under 2012 och 2013 har parken genomgått en upprustning. Lekparken har byggts ut och nya soffor och ny belysning har kommit till. Trappor, gångar och vägar har renoverats. Växtligenheten i området har inventerats och röjts. Kvar står nu skyddsvärda träd och informationsskyltar berättar om särskilt värdefulla växter.

Parkens tillkomst: 1912

Senast granskad/publicerad: