Vapenvallen, Huskvarna

En konstfrusen isrink med strålkastare som lyser mot den blanka isen. 

Här hittar du information om Vapenvallen i Huskvarna där det finns en konstfrusen ishockeyrink.

Rinken har inget tak och nyttjas därför under vintersäsongen.

Övrigt:

  • Avbytarbås
  • Offentliga toaletter/RWC.
  • Ramp utmed halva långsidan och alternativ ingång till isen via ismaskinens port.

Allmänhetens åkning

Villkor och regler, för dig som hyr fritidsanläggning

Senast granskad/publicerad: