Pitcha din kulturidé

fyra personer som diskuterar.

Kulturföreningar och enskilda kulturaktörer i Jönköpings kommun kan pitcha sina kulturidéer. 2023 års pitchtillfälle är 11 oktober på Quality Hotel Match i Jönköping.

Genom Pitcha din kulturidé finns nu ytterligare en möjlighet för kulturaktörer i Jönköpings kommun att presentera och genomföra idéer. Idén ska utveckla befintlig eller vara en ny verksamhet i kommunens kulturutbud.

Pitcha din kulturidé är en metod för samverkan. Syftet är att utveckla kulturlivet och den kulturella infrastrukturen i Jönköpings kommun.

Pitchen består av en kort beskrivning av idén. Dels via formuläret men också genom en 15 minuters muntlig presentation för några av kommunens tjänstepersoner. Under presentationen har du möjlighet att utveckla dina tankar om idén och beskriva den mer detaljerat.

Anmälan var öppen från 18 september och stängde 1 oktober.

Viktiga datum!

Anmälan är öppen från och med 18 september och som längst till 1 oktober, men stänger om alla platserna är fyllda innan dess. Pitchtillfället på 15 minuter är 11 oktober.

Var är pitchen?

Den 11 oktober på Quality Hotel Match, Brånebacken 4 | 55315, Jönköping.

Vem kan pitcha?

De som kan pitcha sin kulturidé är juridiska personer (till exempel ideella föreningar, organisationer, bolag och stiftelser) och enskild firma i Jönköpings kommun.

Villkor för pitchen

 • Vi kan inleda samverkan med idéer inom kulturområdet som bedöms utveckla kulturen i Jönköpings kommun.
 • Idén ska genomföras under 2024 och ha en budget på 50 000 till 150 000 kr exklusive moms.
 • Idén ska locka allmänheten men kan också innehålla investeringar i lokaler, teknik eller utrustning.
 • Kulturaktören oavsett om det är en juridisk person eller förening behöver ha F-skattsedel eller A-skatteintyg.
 • Finansiering beviljas inte till slutproduktion och utgivning av musik, media, böcker, film eller konstverk.
 • Finansiering kan inte ges till ordinarie verksamhet, pågående projekt eller kombineras med bidrag och stöd.

Hur vi prioriterar bland inkomna idéer


Vi priorieterar idéer som:

 • Går i linje med Jönköpings kulturplan och kulturstrategi
 • Riktar sig till barn och unga, 0–25 år
 • Genomförs på skollov eller barn och ungas fria tid.
 • Skapar möjlighet till kulturutövande snarare än produktion av föreställning eller konstnärligt verk.
 • Skapar mötesplatser för barn och unga, 0–25 år
 • Kan leda till fortsatt verksamhet.

Tips på hur du kan förbereda dig

1. Kort introduktion – 3 min

 • kort introduktion av dig själv och vilka du representerar.-Konstform
 • Målgrupp Tid- och plats
 • Titeln på din idé
 • Eventuell inspiration till idén

2. Idén/ projektet – 7 min

 • Kort om idén och bakgrunden till den. Eventuell samarbetsparter i projektet
 • Budget
 • Koppling till prioriteringar

3. Frågestund – 5 min

Här får du frågor att svara på om din idé från enheten kultur.

Urval och besked

Efter pitchtillfället sammanställs och görs ett urval bland idéerna. Alla får besked och återkoppling oavsett om vi går in i samverkan med din kulturidé eller inte. Du får besked i början av november 2023.

Redovisning och uppföljning

 • Redovisning ska genomföras senast två månader efter att kulturidén avslutats. Redovisningen ska redogöra för hur idén genomförts och vilka effekter som uppnåtts.
 • Redovisa statistik: antal personer som tagit del av kulturidén i form av könsuppdelad statistik för målgrupperna barn, ungdom och vuxna.

 • Om redovisning inte inkommer inom redovisningstiden eller om genomförd kulturidé inte överensstämmer med samverkansavtalet kan delar av medlen återkrävas.

Frågor och kontakt inför anmälan

Du är välkommen att kontakta enheten kultur om du behöver stöd eller har frågor kring din anmälan eller pitch.

kontakta: Pontus de Salareff Månsson

E-post: kultur@jonkoping.se

Pitchade kulturidéer som blev verklighet 2023

Ice Theatre Production | Jönköpings skridskoklubb

Jönköpings skridskoklubb vill utforska och utveckla klubben till ett kompani inom is-show. Att blanda konståkning, koreografi och samverkan med exempelvis HV’s juniorer, kulturskola till en årlig show som engagerar många.

Godiskantaten | Minopera

Minopera vill utveckla en ny metod för musikteater för barn och unga med workshops och föreställningar där inkludering, miljömedvetenhet, hållbarhet, hälsa och återvinning går hand i hand.
Scenkonst i takt med tiden. Projektets utfall kommer förhoppningsvis ge oss förändrad syn på vårt sätt att producera musikteater för barn framöver. Hållbarhet - det nya normala.

Ett levande kulturliv på Österängen för alla | Birkagårdens Folkets hus

Birkagårdens folkets hus vill utveckla sig som filmscen och riktig biograf med både slutna och öppna visningar.
Österängen ska bli ett nav för kulturen och locka både människor på Österängen men även människor utanför bostadsområdet. Kulturutbudet ska vara brett och varierat och ha något för alla målgrupper.

Hive | Dembacke Visuell konst och ljusdesign

Hive är en ljusinstallation och workshop för barn och vuxna där förutsättningar för pollinerande insekters överlevnad och återvunnet material utforskas genom kreativa och skapande processer.

Barnfilm | Folkets Bio

Folkets bio vill utveckla sitt publikarbete för de minsta biobesökarna, att biografen och tillhörande ytor känns relevanta och tillgängliga. De vill även visa mer film för barn. De vill i förlängningen också utveckla sitt arbete och filmutbudet för ungdomar.

Subterranea | Scenkonst Jönköping

Subterranea är ett flerårigt projekt som utforska det underjordiska rummet för tvärkonstnärliga möten och projekt.
Här skapas strukturer för lokala konstnärer för att utveckla idéer för att fylla platser under jorden med konstnärliga projekt med fokus på tvärkonstnärlighet och natur för att möjliggöra upplevelser med flera sinnen och anknytningen till naturen samtidigt.
Denna upplaga ska satsa mer mot barn och ungdomar som besökare.

Agent Bauer | Sober Event Ideell förening

Vill få fler barn och ungdomar att upptäcka och uppleva redan befintliga kulturella inslag med en blandning av nya spännande prylar runt om kring sig med hjälp av ett spännande uppdrag.
Upplevelsen ska vara kopplad till och ha utgångspunkt i den stadshistoriska utställningen. Delar av uppdraget kan vara att upptäcka ett konstverk, en utstickande gatunamnskylt eller en häftig byggnad.

Senast granskad/publicerad: