Stöd till föreningar för äldre

Om du företräder en förening eller organisation kan ni ansöka om medel för projekt som riktar sig till äldre. Pensionärsorganisationer har även möjlighet att hyra Seniorernas hus.

Seniorernas hus

Seniorernas hus finns på på Klostergatan 69. Här finns lokaler som kan hyras av pensionärsorganisationer eller andra föreningar och organisationer som har riktad verksamhet för seniorer.

Seniorernas hus

Ansök om medel för att motverka ensamhet och isolering

Många äldre upplever sig ensamma och isolerade - en ensamhet som ger försämrad livskvalitet och som kan leda till ökad ohälsa. Sociala kontakter och känsla av sammanhang är viktigt. Nu finns det möjlighet att söka projektmedel för att vara med att utveckla aktiviteter för äldre.

Ansök om medel för att motverka ensamhet och isolering

Aktuella projekt för att motverka ensamhet och isolering