Ansök om medel för att motverka ensamhet och isolering hos äldre

Ensam tant på bänk.

Många äldre upplever sig ensamma och isolerade - en ensamhet som ger försämrad livskvalitet och som kan leda till ökad ohälsa. Sociala kontakter och känsla av sammanhang är viktigt. Nu finns det möjlighet att söka projektmedel för att vara med att utveckla aktiviteter för äldre.

För att klara framtidens utmaningar i äldreomsorgen behöver kommunen och civilsamhället (föreningar och organisationer som till exempel pensionärs- och idrottsföreningar) samarbeta. 

Sök projektmedel

Vem kan söka?

Verksamhet (organisationer, föreningar, kommunal verksamhet) som arbetar med aktiviteter för att motverka ensamhet och isolering för personer över 65 år.

Projekttiden är begränsad till 12 månader. Förlängning sker endast i undantagsfall och då med max 12 månader ytterligare.

Vad ska du tänka på?

Aktiviteten ska vara en utveckling av befintlig verksamhet och förväntas efter projekttiden fortsätta som en del i ordinarie verksamhet.

Kommunala verksamheter förväntas engagera civilsamhället i projektet.

Tips och råd

  • Efterfrågan och behovet av aktiviteter är stort på sommaren!
  • Ge inte upp om det går trögt i början, startsträckan är lång
  • Marknadsföring är väldigt viktigt- direkt från start!
  • Föreläsare och andra aktörer bör bokas i god tid
  • Det viktigaste är inte alltid att ha en aktivitet utan att få träffas och prata bort en stund
  • Var noga med att samarbetspartner har samma mål som ni

Hur söker du?

När får du besked?

Sökande får besked om beslut inom två månader efter inskickad projektansökan. 

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Maria Dellenbo
Äldrekonsulent
Tfn 036-10 29 38