Projektansökan, motverka ensamhet och isolering hos äldre

Här fyller ni i information om ert projektförslag.

Villkor och kriterier för att söka och för att få godkänd ansökan

  • Verksamhet (organisationer, föreningar, kommunal verksamhet) som arbetar med aktiviteter för att motverka ensamhet och isolering för personer över 65 år.
  • Aktiviteten ska vara en utveckling av befintlig verksamhet och förväntas efter projekttiden fortsätta som en del i ordinarie verksamhet.
  • Kommunala verksamheter förväntas engagera civilsamhället i projektet.
  • Projekttiden är begränsad till 12 månader. Förlängning sker endast i undantagsfall och då med max 12 månader ytterligare.Huvudsökande:


Kontaktuppgifter till kontaktperson
Kontaktuppgifter till kontaktperson
Senast granskad/publicerad: