Lillåleden och Tjuvanabben, Bankeryd

En klarblå himmel med ett litet moln i horisonten syns bakom klippan som reser sig högt över vattnet. 

Tjuvanabben är en fin utsiktsplats i ena änden av Lillåleden.

Lillåleden går på stigar och spänger genom naturstråk i Bankeryds samhälle. Utmed leden finns information om natur och lokalhistoria.

Längd: Totalt 6,3 km. Leden går längs med ån 2,6 km och rundslingan är 3,7 km.
Sträckning: Från Attarpsbadet till Kortebovägen är leden tillgänglighetsanpassad. Leden fortsätter sedan på stigar och spänger längs med ån till Sjöåkra. Mellan Sjöåkra och Berghalla går en rundslinga på stigar längs med Vättern och i skogen.
Färgmarkering: Grön
Tillgänglighet: Mellan Attarpsbadets parkering och fram till Kortebovägen (vid brandstationen) är leden tillgänglighetsanpassad för exempelvis rullstol och rullator. Det är en sträcka på drygt 1 km.

Rastplats: Ja
Grillplats: Ja, vid Attarpsdammen och Vidablick.

Toalett: Nej

Parkering: Attarpsbadet, Furuvik och Vidablick.
Kollektivtrafik: Flera hållplatser i centrala Bankeryd och i Berghalla.

Jönköpings länstrafik Länk till annan webbplats.

Anslutningsleder:

Norra Sigfridleden (pilgrimsled)

Bankerydsleden


Senast granskad/publicerad: