Servicegaranti, lekplatser

Här finns information om den servicegaranti som ska förtydliga innehållet i tekniska kontorets tjänster och service gentemot kommunens invånare.

Parkverksamheten ser till att våra lekplatser är trygga.

Lekplatser – trygga

Vårt löfte:
För att ditt barn ska kunna komma till en trygg lekplats lovar vi att se till lekplatserna i Jönköpings stadspark, i Friaredalen och på Kålgården varje dag. Övriga lekplatser ser vi över en gång per vecka. Enkla åtgärder utför vi omgående.

Då vill vi att du:
undviker onödig skadegörelse och att du meddelar oss om du ser någon sådan.

Lekplatser – redskap

Vårt löfte:
För att ditt barn ska var tryggt med lekredskapen i lekparken lovar vi att kontrollera funktion och säkerhet minst en gång om året.

Då vill vi att du:
undviker onödig skadegörelse och att du meddelar oss om du ser någon sådan.

Om du tycker att vi inte uppfyllt vårt löfte

Kontakta Kontaktcenter:

Lekplatser som ska renoveras under 2022

  • Mjölkafållans lekplats i Huskvarna
  • Dalagatans lekplats i Taberg
  • Liljeholmsparkens lekplats i Jönköping
  • Friaredalens lekplats i Jönköping (småbarnsdelen)
  • Korallvägens lekplats i Jönköping (på Rosenlund)
  • Uddebergsvägens lekplats i Bankeryd
  • Nyodlingsvägens lekplats i Kaxholmen

Senast granskad/publicerad: