Naturminnen

Naturminnesskylt på en trädstam.

Här finns information om hur man tar beslut om ett naturminne och vilka naturminnen som finns i Jönköpings kommun.

Ett naturminne kan till exempel vara ett stort gammalt träd eller annat särpräglat naturföremål.

Att bilda naturminne är ett sätt att lagligen skydda ett naturföremål, träd eller stenblock och till ytan små områden såsom en träddunge, vattenkälla eller en grotta. Vanligaste naturminne är skyddsvärda träd. Att skydda natur som naturminne var mer vanligt förra seklet 1900. Det äldst beslutade naturminnet i Jönköping är från 1909.

Vilka naturminnen finns i kommunen?

I Jönköping finns ett antal naturminnen. Alla utom ett är träd, vanligtvis ek men också bok och ask-träd.

Ekeberg är en ek och tre askar beslutade få naturminnesskydd 1909 och med översyn av beslutet 1946. En ek i Bankeryd på Solbacken blev naturskyddad 1938. I Berghem Västergård i Skärstad bildades ett naturminne för en stor ek 1960. Några askar i Taberg fick naturskydd 1965 och häckningsplats för pilgrimsfalk var sedan 1914 naturminnesskyddad.

Det senast bildade naturminne i kommunen är Eken på Huskvarna kyrkogård 2019. Det är 50 år sedan sist, då en bokdunge blev skyddad vid Slottsvillan i Huskvarna 1967.

Hur tas beslut om naturminnen?

Det är många gånger markägaren själv som tar initiativ till ett naturminne. De kontaktar då Länsstyrelsen som gör bedömning om det uppfyller kraven för naturskydd. För träd behöver det rimligtvis vara särskilt skyddsvärt enligt skyddsvärda trädinventeringsmetoden, alltså mer än 1 meter i stamdiameter eller äldre än 200 år gammalt. Inom tätorter överlämnar Länsstyrelsen vanligtvis ärendet till kommunen att ta beslut om naturskydd.

Senast granskad/publicerad: