Prislista för hyra av planer, hallar, lokaler och material

Här finns priser för dig som vill hyra en yta för sport- och fritidsaktiviteter eller andra kommunala lokaler samt material.

Priser gäller från 1 januari 2023.

Viktig information

 • Priserna är angivna i kronor per timme om det inte står något annat.
 • Om anläggningen kan erbjuda omklädningsrum så ingår detta i priset.
 • Särskilt avtal kan upprättas vid tillfällig uthyrning till kommersiella verksamheter och arrangemang med stort publikt intresse.
 • Andrahandsuthyrning är inte tillåtet och medför straffavgift på 3000 kr.
 • För tider utöver ordinarie öppethållande tillkommer en avgift på 600 kr/timme/personal som behöver vara i tjänst.
 • Tid för iordningställande av lokalen bokas och betalas av den som hyr lokalen. Den som hyr anläggningen ansvarar själv för allt iordningställande.
 • Den som hyr anläggningen är skyldig att följa de regler och föreskrifter som gäller för anläggningen.
 • Fakturering sker i efterskott varje månad.
 • Baspriset dvs. kundkategori 1 räknas årligen upp med konsumentpris index och övriga priser räknas upp i förhållande till baspriset. Nya priser gäller årligen från 1 januari. Observera att detta inte gäller entréavgifter på bad då badpriserna justeras enligt index.
 • Kontakta bokningen inför uppstart av ny verksamhet eller nya lag för att i dialog med bokningen säkerställa att det finns tider att tillgå för verksamheten.

Kundkategorier

Kundkategorierna avgör kostnaden vid varje hyrestillfälle.

 • Kundkategori 1. Omfattar bidragsberättigade föreningar i Jönköpings kommun. Bidragsberättigade föreningar ska ha kontinuerlig barn- och ungdomsverksamhet, följa Jönköpings kommuns allmänna bestämmelser och värdegrunder. Kundkategori 1 gäller även verksamhet såsom övriga kommunala förvaltningar och bolag, kultur- och idrottsförbund som arrangerar verksamhet i Jönköpings kommun samt bidragsberättigade kulturföreningar och privatskolor under skoltid (08.00–16.00).
 • Kundkategori 2. Omfattar föreningar som ej är bidragsberättigade i Jönköping kommun.
 • Kundkategori 3. Omfattar privatpersoner, samt föreningar utanför Jönköpings kommun.
 • Kundkategori 4. Omfattar företag, annan näringsidkande verksamhet och övrig verksamhet.

Match och arrangemangshyra

Vid matcher och/eller arrangemang i kommunens anläggningar där man tar ut entréavgift så gäller alltid 20 % av entréavgiften dock lägst grundhyran (se rubriken: Grundhyra vid matcher). Med entréavgift avses normalavgiften vid ett arrangemang eller deltagaravgift.

Grundhyra vid matcher

En speciell matchhyra gäller för de tre högsta divisionerna inom alla idrotter på seniornivå.

Grundhyran vid matcher är 1390 kr. Grundhyran finns på grund av likabehandlingsprincipen då matcharrangemang medför längre bokningar, förberedelser och anpassningar och dessa varierar beroende på idrott.

Avgifter vid överträdelser och avbokning av tider

Behöver du avboka din tid gäller följande avgifter. Enstaka tillfällen i en schemabokning är ej avbokningsbara.

Vid arrangemang

 • Avbokning 30 dagar eller tidigare innan bokad tid: ingen avgift
 • Avbokning inom 30 dagar: hel avgift

Ordningsavgifter

 • Ej bokad tid i hall (oavsett storlek): 1500 kronor
 • Överträdelse av klisterförbud i sporthallar: 2000 kr
 • Ej bokad träning på matchplan: 3000 kr
 • Ej bokad träning på träningsplan:1500 kr
 • Ej bokad träning på grusplan/konstgräsplan: 600 kr
 • Träning på avstängda planer/ytor* : 4000 kr
  *Nyttjande av en avstängd plan betraktas som sabotage och vid stora skador på planen kan laget bli avstängt från framtida träning och faktiska kostnader för iordningsställande debiteras.
 • Ej återställt materiel (sarg, mattor, plintar, stolar, bord med mera): 600 kr
 • Ej grovstädad lokal, plan eller omklädningsrum (ej plockat upp papper, tejp, flaskor eller liknande): 600 kr

Vid obemannade sporthallar och gymnastiksalar

 • Lämnat dörr eller fönster öppet (ytterdörr eller utrymningsdörr): 600 kronor
 • Förhyraren orsakar larmutryckning: Full kostnadstäckning
 • Upplåsning av jourpersonal: Full kostnadstäckning

Sporthallar, anläggningarna är indelade i kategorier nedan

A1 (med läktare)

Anläggningar

Jönköpings Idrottshus A-hall
Jönköpings Idrottshus Arenan
Jönköpings Idrottshus D-Hall
Huskvarna sporthall

Avgifter

Avgifterna anges i kronor per hyrd timme och är beroende av om det är träning eller match, samt vilken kategori förhyraren tillhör (se mer under rubriken Kundkategorier ovan).

 • Kategori 1: 197 (träning) / 278 (match)
 • Kategori 2: 296/418
 • Kategori 3: 395/557
 • Kategori 4: 592/835

A2 (utan läktare)

Anläggningar

Attarpshallen B-hall
Tenhults Sporthall
Torps skola Sporthall
Ribbahallen B-hall
Huskvarna gymnastikhall

Avgifter

Avgifterna anges i kronor per hyrd timme och är beroende av vilken kategori förhyraren tillhör (se mer under rubriken Kundkategorier ovan).

 • Kategori 1: 197
 • Kategori 2: 296
 • Kategori 3: 395
 • Kategori 4: 592

B1 (med läktare)

Anläggningar

Attarpshallen A-hall
Norrahammar Sportcenter

Avgifter

Avgifterna anges i kronor per hyrd timme och är beroende av om det är träning eller match, samt vilken kategori förhyraren tillhör (se mer under rubriken Kundkategorier ovan).

 • Kategori 1: 170 (träning) / 240 (match)
 • Kategori 2: 255/360
 • Kategori 3: 340/480
 • Kategori 4: 510/720

B2 (utan läktare)

Anläggningar

Barnarpsskolans gymnastiksal
Jönköpings Idrottshus B-hall
Jönköpings Idrottshus C-hall
Kålgårdsarenan Sporthall
Ribbahallen A-hall
Sanda Sporthall
Stadsgårdens Sporthall
Råslätt Sporthall
Öxnehaga Sporthall

Avgifter

Avgifterna anges i kronor per hyrd timme och är beroende av vilken kategori förhyraren tillhör (se mer under rubriken Kundkategorier ovan).

 • Kategori 1: 170
 • Kategori 2: 255
 • Kategori 3: 340
 • Kategori 4: 510

C

Anläggningar

Hovslättsskolans gymnastiksal
Ljungarumsskolans nya gymnastiksal
Per Brahegymnasiets gymnastiksal 3
Rosenlundsskolans gymnastiksal

Avgifter

Avgifterna anges i kronor per hyrd timme och är beroende av vilken kategori förhyraren tillhör (se mer under rubriken Kundkategorier ovan).

 • Kategori 1: 124
 • Kategori 2: 186
 • Kategori 3: 248
 • Kategori 4: 372

D

Anläggningar

Bottnarydsskolans gymnastiksal
Huskvarna Gamla Idrottshus gymnastiksal
Landsjöskolans gymnastiksal
Lekerydsskolans gymnastiksal
Ljungarumsskolans gamla gymnastiksal
Månsarpsskolans gymnastiksal
Råslättsskolans gymnastiksal
Stadsgården Råslätt B-hallen
Stensholmsskolans gymnastiksal
Södergårdsskolans gymnastiksal
Tabergsskolans gymnastiksal
Talavidskolans gymnastiksal
Tenhultsskolans gymnastiksal
Torpaskolans gymnastiksal
Ödestuguskolans gymnastiksal
Österängens gymnastiksal

Avgifter

Avgifterna anges i kronor per hyrd timme och är beroende av vilken kategori förhyraren tillhör (se mer under rubriken Kundkategorier ovan).

 • Kategori 1: 99
 • Kategori 2: 148
 • Kategori 3: 197
 • Kategori 4: 296

E

Anläggningar

Brodalsskolans gymnastiksal
Dalviksskolans gymnastiksal
Ekhagsskolans gymnastiksal
Gräshagsskolans gymnastiksal
Grästorpsskolans gymnastiksal
Kumlabyskolans gymnastiksal
Kålgårdsarenan dansstudio
Norrängsskolans gymnastiksal
Nyarpsskolans gymnastiksal
Oxhagsskolans gymnastiksal
Per Brahegymnasiets gymnastiksal 1
Per Brahegymnasiets gymnastiksal 2
Slättenskolans gymnastiksal
Ölmstadsskolans gymnastiksal
Junebäckens dansstudio

Avgifter

Avgifterna anges i kronor per hyrd timme och är beroende av vilken kategori förhyraren tillhör (se mer under rubriken Kundkategorier ovan).

 • Kategori 1: 77
 • Kategori 2: 115
 • Kategori 3: 153
 • Kategori 4: 230

Friidrottsanläggningar

Kålgårdsarenan (inne)

Avgifterna anges i kronor per hyrd timme och är beroende av vilken kategori förhyraren tillhör (se mer under rubriken Kundkategorier ovan).

 • Kategori 1: 170
 • Kategori 2: 255
 • Kategori 3: 340
 • Kategori 4: 510

Råslätts IP (ute)

Avgifterna anges i kronor per hyrd timme och är beroende av om det är träning eller tävling, samt vilken kategori förhyraren tillhör (se mer under rubriken Kundkategorier ovan).

 • Kategori 1: 197 (träning) / 278 (tävling)
 • Kategori 2: 296/418
 • Kategori 3: 395/557
 • Kategori 4: 592/835

Isbanor

Kinnarps Arena B, C och D-hall

Avgifterna anges i kronor per hyrd timme och är beroende av om det är träning eller match samt vilken kategori förhyraren tillhör (se mer under rubriken Kundkategorier ovan).

 • Kategori 1: 197 (träning) / 278 (match)
 • Kategori 2: 296/418
 • Kategori 3: 395/557
 • Kategori 4: 592/835

OBS. Priserna gäller under ordinarie säsong för respektive anläggning. Övrig tid enligt separat avtal.

Kinnarps Arena B, C, D sommaris

Avgifterna anges i kronor per hyrd timme och är beroende av om det är träning eller match samt vilken kategori förhyraren tillhör (se mer under rubriken Kundkategorier ovan).

 • Kategori 1: 395
 • Kategori 2: 592
 • Kategori 3: 790
 • Kategori 4: 1184

Råslätts IP

Avgifterna anges i kronor per hyrd timme och är beroende av om det är träning eller match samt vilken kategori förhyraren tillhör (se mer under rubriken Kundkategorier ovan).

 • Kategori 1: 188 (träning) / 265 (match)
 • Kategori 2: 282/398
 • Kategori 3: 376/530
 • Kategori 4: 564/795

OBS. Priserna gäller under ordinarie säsong för respektive anläggning. Övrig tid enligt separat avtal.

Smedjehov

Avgifterna anges i kronor per hyrd timme och är beroende av om det är träning eller match samt vilken kategori förhyraren tillhör (se mer under rubriken Kundkategorier ovan).

 • Kategori 1: 197 (träning) / 278 (match)
 • Kategori 2: 296/418
 • Kategori 3: 395/557
 • Kategori 4: 592/835

OBS. Priserna gäller under ordinarie säsong för respektive anläggning. Övrig tid enligt separat avtal.

Vapenvallen

Avgifterna anges i kronor per hyrd timme samt vilken kategori förhyraren tillhör (se mer under rubriken Kundkategorier ovan).

 • Kategori 1: 170
 • Kategori 2: 255
 • Kategori 3: 340
 • Kategori 4: 510

OBS. Priserna gäller under ordinarie säsong för respektive anläggning. Övrig tid enligt separat avtal.

Gräsplaner

Gräsplaner

Anläggningar

Rosenlunds IP - Plan 3
Råslätts IP - Plan 1
Vapenvallen - Plan 1
Stadsparksvallen

Avgifter

Avgifterna anges i kronor per hyrd timme och är beroende av om det är träning eller match samt vilken kategori förhyraren tillhör (se mer under rubriken Kundkategorier ovan).

 • Kategori 1: 197 (träning) / 278 (match)
 • Kategori 2: 296/418
 • Kategori 3: 395/557
 • Kategori 4: 592/835

Övriga 11-mannaplaner

Avgifterna anges i kronor per hyrd timme samt vilken kategori förhyraren tillhör (se mer under rubriken Kundkategorier ovan).

 • Kategori 1: 124
 • Kategori 2: 186
 • Kategori 3: 248
 • Kategori 4: 372

7-mannaplaner

Avgifterna anges i kronor per hyrd timme samt vilken kategori förhyraren tillhör (se mer under rubriken Kundkategorier ovan).

 • Kategori 1: 77
 • Kategori 2: 115
 • Kategori 3: 153
 • Kategori 4: 230

Konstgräsplaner

Junebäcksvallen, Rosenlunds IP, Vapenvallen, Jordbrovallen plan 2

Anläggningar

Junebäcksvallen
Rosenlunds IP
Vapenvallen
Jordbrovallen - plan 2

Avgifter

Avgifterna anges i kronor per hyrd timme och är beroende av vilken kategori förhyraren tillhör (se mer under rubriken Kundkategorier ovan).

Hösttaxa 16 oktober–31 december

 • Kategori 1: 248
 • Kategori 2: 372
 • Kategori 3: 496
 • Kategori 4: 743

Vintertaxa 1 januari–15 april

 • Kategori 1: 372
 • Kategori 2: 558
 • Kategori 3: 743
 • Kategori 4: 1115

Sommartaxa 16 april–15 oktober

 • Kategori 1: 124
 • Kategori 2: 186
 • Kategori 3: 248
 • Kategori 4: 372

Jordbrovallen plan 1

Avgifterna anges i kronor per hyrd timme och är beroende av vilken kategori förhyraren tillhör (se mer under rubriken Kundkategorier ovan).

Hösttaxa 16 oktober–31 december

 • Kategori 1: 248
 • Kategori 2: 372
 • Kategori 3: 496
 • Kategori 4: 743

Vintertaxa 1 januari–15 april (uppvärmt konstgräs)

 • Kategori 1: 743
 • Kategori 2: 1115
 • Kategori 3: 1487
 • Kategori 4: 2230

Sommartaxa 16 april–15 oktober

 • Kategori 1: 124
 • Kategori 2: 186
 • Kategori 3: 248
 • Kategori 4: 372

Råslätts IP - plan 3

Avgifterna anges i kronor per hyrd timme och är beroende av vilken kategori förhyraren tillhör (se mer under rubriken Kundkategorier ovan).

Hösttaxa 16 oktober–31 december

 • Kategori 1: 171
 • Kategori 2: 295
 • Kategori 3: 419
 • Kategori 4: 666

Vintertaxa 1 januari–15 april

 • Kategori 1: 295
 • Kategori 2: 481
 • Kategori 3: 666
 • Kategori 4: 1038

Sommartaxa 16 april–15 oktober

 • Kategori 1: 124
 • Kategori 2: 186
 • Kategori 3: 248
 • Kategori 4: 372

Vapenvallen 7-manna

Avgifterna anges i kronor per hyrd timme och är beroende av vilken kategori förhyraren tillhör (se mer under rubriken Kundkategorier ovan).

Hösttaxa 16 oktober–31 december

 • Kategori 1: 135
 • Kategori 2: 203
 • Kategori 3: 271
 • Kategori 4: 406

Vintertaxa 1 januari–15 april

 • Kategori 1: 197
 • Kategori 2: 296
 • Kategori 3: 395
 • Kategori 4: 592

Sommartaxa 16 april–15 oktober

 • Kategori 1: 77
 • Kategori 2: 115
 • Kategori 3: 153
 • Kategori 4: 230

Grusplaner

Träningsplaner

11-manna, sommar och vinter.

Avgifterna anges i kronor per hyrd timme och är beroende av vilken kategori förhyraren tillhör (se mer under rubriken Kundkategorier ovan).

 • Kategori 1: 124
 • Kategori 2: 186
 • Kategori 3: 248
 • Kategori 4: 372

Jönköping Energi Arena (Rocksjöstadion)

Jönköping Energi Arena (Rocksjöstadion)

Avgifterna anges i kronor per hyrd timme och är beroende av om det är träning eller tävling, samt vilken kategori förhyraren tillhör (se mer under rubriken Kundkategorier ovan).

 • Kategori 1: 197 (träning) / 278 (tävling)
 • Kategori 2: 296/418
 • Kategori 3: 395/557
 • Kategori 4: 592/835

OBS. Endast läktare och omklädningsrum hyrs ut via kultur- och fritidsförvaltningen. Parken hyrs ut av tekniska kontoret som ska kontaktas om parken nyttjas.

Badanläggningar

Information

Vid uthyrning av hela eller delar av våra badanläggningar kontakta bokningsansvarig inom bad via e-postadress irene.kalleholm1@jonkoping.se

Uthyrning av hela badanläggningar sker endast utanför ordinarie öppettider. Efter ordinarie öppettid tillkommer kostnader för den personal som ansvarar för verksamheten med 600kr/h/person. Minimum 2 pers.

Kundkategori 2, 3 och 4 betalar förutom anläggningshyra också en badavgift enligt nedan. Detta gäller dock inte undervisningsbassängen och relaxavdelningen på Rosenlundsbadet.

Badavgifter angivna i kronor per person vid hyra av anläggning:

0–6 år: 14

7–19 år: 19

20+: 38

Förhyraren, den som hyr badanläggningen, måste förhålla sig till säkerhetsföreskrifter som finns. Det är framförallt viktigt att följa ’Max antal besökare’ som baseras på vattenrening och brandskydd. Maxantalet anges efter varje anläggning inom parantes.

Rosenlundsbadet

Undervisningsbassängen (max antal 30 pers.)

Avgifterna anges i kronor per hyrd timme och är beroende av vilken kategori förhyraren tillhör (se mer under rubriken Kundkategorier ovan).

Stora delen av undervisningen (max 20 pers.)

 • Kategori 1: 336
 • Kategori 2: 504
 • Kategori 3: 672
 • Kategori 4: 1008

Lilla delen av undervisningen (max 10 pers.)

 • Kategori 1: 170
 • Kategori 2: 255
 • Kategori 3: 340
 • Kategori 4: 510

Hela bassängen

 • Kategori 1: 506
 • Kategori 2: 759
 • Kategori 3: 1012
 • Kategori 4: 1518

Skolbad

53 kronor.

Sportbassäng (max antal 725 pers.)

Här gäller badavgift utöver anläggningshyra. Se mer under rubriken Information ovan.

Simbana/50m (uthyres 1x 50m eller 2 x 25 m)

 • Kategori 1: 62
 • Kategori 2: 93
 • Kategori 3: 124
 • Kategori 4: 186

Hela sportbassängen

 • Kategori 1: 506
 • Kategori 2: 759
 • Kategori 3: 1012
 • Kategori 4: 1518

Rosenlundsbadet sportbassäng + hoppbassäng

 • Kategori 1: 1012
 • Kategori 2: 1518
 • Kategori 3: 2024
 • Kategori 4: 3037

Hoppbassäng (max antal 150 pers.)

Här gäller badavgift utöver anläggningshyra. Se mer under rubriken Information ovan.

Simbana (uthyres 2 x 25 m)

 • Kategori 1: 62
 • Kategori 2: 93
 • Kategori 3: 124
 • Kategori 4: 186

Sviktar (samtliga 4 st)

 • Kategori 1: 123
 • Kategori 2: 184
 • Kategori 3: 246
 • Kategori 4: 369

Hopptorn (ej sviktar)

 • Kategori 1: 123
 • Kategori 2: 184
 • Kategori 3: 246
 • Kategori 4: 369

Hoppbassäng inkl. hopptorn och sviktar

 • Kategori 1: 506
 • Kategori 2: 759
 • Kategori 3: 1012
 • Kategori 4: 1518

Relaxavdelningen (max antal 120 pers.)

Terapipool och ångbastu entréplan

 • Kategori 1: 1012
 • Kategori 2: 1518
 • Kategori 3: 2024
 • Kategori 4: 3037

Bubbelpool och torrbastu övre plan

 • Kategori 1: 1012
 • Kategori 2: 1518
 • Kategori 3: 2024
 • Kategori 4: 3037

Hela relaxen

 • Kategori 1: 2025
 • Kategori 2: 3038
 • Kategori 3: 4051
 • Kategori 4: 6076

Äventyrsbadet (max antal 400 pers.)

Här gäller badavgift utöver anläggningshyra. Se mer under rubriken Information ovan.

Äventyrsbadet

 • Kategori 1: 4050
 • Kategori 2: 6075
 • Kategori 3: 8100
 • Kategori 4: 12150

Utomhusområde + pool

 • Kategori 1: 1010
 • Kategori 2: 1515
 • Kategori 3: 2020
 • Kategori 4: 3030

Stadsgårdsbadet och Norrahammar sportcenter

Här gäller badavgift utöver anläggningshyra för kategorierna 2, 3 och 4. Se mer under rubriken Information ovan.

Simbana (uthyres 1 x 25m)

 • Kategori 1: 62
 • Kategori 2: 93
 • Kategori 3: 124
 • Kategori 4: 186

Hela simbassängen (max 80 pers.)

 • Kategori 1: 405
 • Kategori 2: 608
 • Kategori 3: 811
 • Kategori 4: 1216

Undervisningsbassängen, Stadsgårdsbadet (max 10 pers.)

 • Kategori 1: 405
 • Kategori 2: 608
 • Kategori 3: 811
 • Kategori 4: 1216

Hela Norrahammar sportcenter (bad, relax och gym. Max 100 pers.)

 • Kategori 1: 771
 • Kategori 2: 1157
 • Kategori 3: 1542
 • Kategori 4: 2313

Hela Stadsgårdsbadet bad, relax och gym. Max 100 pers.)

 • Kategori 1: 810
 • Kategori 2: 1214
 • Kategori 3: 1619
 • Kategori 4: 2429

Tempererade utomhusbad

Här gäller badavgift utöver anläggningshyra för kategorierna 2, 3 och 4.. Se mer under rubriken Information ovan.

Simbana (uthyres 1 x 50m)

 • Kategori 1: 62
 • Kategori 2: 93
 • Kategori 3: 124
 • Kategori 4: 186

Hela simbassängen

 • Kategori 1: 405
 • Kategori 2: 608
 • Kategori 3: 811
 • Kategori 4: 1216

Undervisningsbassängen (max 20)

 • Kategori 1: 405
 • Kategori 2: 608
 • Kategori 3: 811
 • Kategori 4: 1216

1 m svikt och 3 m avsats, Attarpsbadet

 • Kategori 1: 62
 • Kategori 2: 93
 • Kategori 3: 124
 • Kategori 4: 186

Hela Attarpsbadet

 • Kategori 1: 898
 • Kategori 2: 1347
 • Kategori 3: 1796
 • Kategori 4: 2693

Hela Brunstorpsbadet

 • Kategori 1: 898
 • Kategori 2: 1347
 • Kategori 3: 1796
 • Kategori 4: 2693

Hela Kumlabybadet

 • Kategori 1: 405
 • Kategori 2: 608
 • Kategori 3: 811
 • Kategori 4: 1216

Medföljande vid simskola/simträning vid hyra av del av bassäng under ordinarie öppettid eller vid hyra av hela anläggningen utanför ordinarie öppettid gäller följande:

 • Samtliga som vistas i anläggningen eller som nyttjar anläggningen på annat sätt under simskoletiden (gym, bad, relax, dusch, bastu) betalar entréavgift samt är ombytta till klädsel avsedd för bad/träning.
 • Tränare/ledare/funktionär/ledsagare ska vara ombytt, men betalar ingen entréavgift.
 • Medföljande föräldrar/syskon som endast ska vara åskådare ska registrera sitt besök i receptionen men behöver inte betala avgift eller vara ombytta. Vi rekommenderar dock av hygieniska skäl att samtliga som vistas i anläggningen byter kläder avsedda för bad.
 • Ytterskor tas av/tas på vid angiven skogräns.
 • Uppsatta Trivselregler och säkerhetsföreskrifter gäller.

Övrigt

Omklädningsrum

Avgifterna anges i kronor per hyrd timme och är beroende av vilken kategori förhyraren tillhör (se mer under rubriken Kundkategorier ovan).

 • Kategori 1: 77
 • Kategori 2: 115
 • Kategori 3: 153
 • Kategori 4: 230

Vid hyra av omklädningsrum vid arrangemang och tävling tillkommer en avgift per person.

 • Kategori 1: 6 kr/person
 • Kategori 2: 9 kr/person
 • Kategori 3: 13kr/person
 • Kategori 4: 19 kr/person

Föreningslokaler

Avgifterna anges i kronor per kvadratmeter och år.

 • Kategori A, föreningslokal med kontor, kök/pentry och toalett : 681 kr/m2 per år
 • Kategori B, föreningslokal med kontor och toalett : 602 kr/m2 per år 
 • Kategori C, föreningslokal : 513 kr/m2 per år 
 • Kategori D, varmförråd: 151 kr/m2 per år
 • Kategori E, kallförråd: 77 kr/m2 per år 

Möteslokaler/samlingslokaler

Avgifterna anges i kronor per hyrd timme och är beroende av vilken kategori förhyraren tillhör (se mer under rubriken Kundkategorier ovan).

Birkagården: hela gården
Forum Öxnehaga: hela gården, 695m²
Stadsgården: Linnésalen och Café Linné

 • Kategori 1: 170
 • Kategori 2: 255
 • Kategori 3: 340
 • Kategori 4: 510

Attarpsgården: hela gården
Birkagården: samlingslokal, 134m²
Forum Öxnehaga: kafé med kök och gemen. utr.
Norrahammar: samlingslokal med pentry, 80m²
Stadsgården: Café Linne + kök
Stadsgården: Ugglan
Stadsgården: Linnesalen
Huskvarna Gamla Idrottshus: Samlingssal
Rosenlunds IP: Samlingssal

 • Kategori 1: 124
 • Kategori 2: 186
 • Kategori 3: 248
 • Kategori 4: 372

Attarpsgården: Kafé, 40m²
Attarpsgården: Klubbrum 1, 11m²
Attarpsgården: Klubbrum 2, 13m²
Attarpsgården: Sammanträdesrum, 73m²
Birkagården: Sammanträdesrum, 20m²
Forum Öxnehaga: Lekhall med omklädningsrum, 170m²
Forum Öxnehaga: Sammanträdesrum, 22m²
Gamla Idrottshuset Huskvarna: Konferensrum, 40m²
Jönköpings Idrottshus: Klubbrummet
Stadsgården: Röda rummet
Rosenlundsbadet: Rum 1, entré
Stadsgården: Linné 3
Strågagården, inklusive kök

 • Kategori 1: 77
 • Kategori 2: 115
 • Kategori 3: 153
 • Kategori 4: 230

Brittebo lägergård

Hela anläggningen

Avgifterna anges i kronor för ett dygn under perioden 1/5–30/9 och är beroende av vilken kategori förhyraren tillhör (se mer under rubriken Kundkategorier ovan).

 • Kategori 1: 5400
  (vid fler än 40 pers. tilläggs 135 kr/person och dygn)
 • Kategori 2 och 3: 8120 kr/dygn
  (vid fler än 40 pers. tilläggs 203 kr/person och dygn
 • Kategori 4: 10800
  (vid fler än 40 pers. tilläggs 270 kr/person och dygn)

Avgifter för perioden 1/10-30/4:

 • Kategori 1: 2700
  (vid fler än 20 pers. tilläggs 135 kr/person och dygn)
 • Kategori 2 och 3: 4060
  (vid fler än 20 pers. tilläggs 203 kr/person och dygn)
 • Kategori 4: 5400
  (vid fler än 20 pers. tilläggs 270 kr/person och dygn)

Dagshyra för hela anläggningen:

 • Kategori 1: 2200
  (vid fler än 40 pers. tilläggs 55 kr/person och dygn)
 • Kategori 2 och 3: 3320
  (vid fler än 40 pers. tilläggs 83 kr/person och dygn)
 • Kategori 4: 4440
  (vid fler än 40 pers. tilläggs 111kr/person och dygn)

Del av anläggningen (annex eller huvudbyggnad)

Avgifterna anges i kronor för ett dygn under perioden 1/5–30/9 och är beroende av vilken kategori förhyraren tillhör (se mer under rubriken Kundkategorier ovan).

 • Kategori 1: 2700
  (vid fler än 20 pers. tilläggs 135 kr/person och dygn.)
 • Kategori 2 och 3: 4060
  (vid fler än 20 pers. tilläggs 203 kr/person och dygn)
 • Kategori 4: 5400
  (vid fler än 20 person. tilläggs 270 kr/person och dygn)

Avgifter för perioden 1/10-30/4:

 • Kategori 1: 1350
  (vid fler än 10 pers. tilläggs 135 kr/person och dygn)
 • Kategori 2 och 3: 2030
  (vid fler än 10 pers. tilläggs 203 kr/person och dygn)
 • Kategori 4: 2700
  (vid fler än 10 pers. tilläggs 270 kr/person och dygn)

Dagshyra för del av anläggningen:

 • Kategori 1: 1100
  (vid fler än 20 pers. tilläggs 55 kr/person och dygn.)
 • Kategori 2 och 3: 1660
  (vid fler än 20 pers. tilläggs 83 kr/person och dygn.)
 • Kategori 4: 2220
  (vid fler än 20 pers. tilläggs 111 kr/person och dygn.)

Med reservation för eventuella ändringar. Revideringar sker årligen.

Reklamplats hyra

 • Fast reklam: 123 kr exklusive 25% moms/meter per år

Övriga taxor

Transport av mål: Enligt offert

Arrangemangsmateriel

Scenvagn, Stagemobil L

Avgifterna anges i kronor för ett dygn inklusive moms och är beroende av vilken kategori förhyraren tillhör (se mer under rubriken Kundkategorier ovan).

 • Kategori 1: 2113
 • Kategori 2: 3169
 • Kategori 3: 4225
 • Kategori 4: 6338

Avgifter för dygn 2 och vidare:

 • Kategori 1: 1349
 • Kategori 2: 2024
 • Kategori 3: 2699
 • Kategori 4: 4048

Ramp för funktionsnedsatta finns att tillgå vid behov. Särskild beställning görs vid bokning.

För montage- och transporthjälp inom Jönköping/Huskvarna: 2888 kr/tillfälle. Övriga orter enligt offert.

Se specifikationer på Stagemobil Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mobila ståplatsläktare

4 sektioner finns tillgängliga att hyra. Varje sektion är 5.2m x 4.2m, ca: 80 platser.

Avgifterna anges i kronor för ett dygn inklusive moms och är beroende av vilken kategori förhyraren tillhör (se mer under rubriken Kundkategorier ovan).

 • Kategori 1: 1406
 • Kategori 2: 2109
 • Kategori 3: 2812
 • Kategori 4: 4218

Avgifter för dygn 2 och vidare:

 • Kategori 1: 540
 • Kategori 2: 810
 • Kategori 3: 1079
 • Kategori 4: 1619

Transporthjälp sker genom Transab AB som fakturerar direkt till kund.

Fotbollsmål

Avgifterna anges i kronor per dygn inklusive moms och är beroende av vilken kategori förhyraren tillhör (se mer under rubriken Kundkategorier ovan).

 • Kategori 1: 112
 • Kategori 2: 169
 • Kategori 3: 225
 • Kategori 4: 337

Transport sker av Transab AB.

Passerkort

Avgift på 53 kr.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Bokningscentralen
Kultur- och fritidsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00