Sök samverkansstöd av Jönköping Filmfestival c/o

Logotypen i svart och vitt för filmfestivalen care of. 

Här finns information om Jönköping Filmfestival c/o där du och din förening sätter innehållet och vi stöttar er med till exempel kunskap eller ekonomiskt stöd.

Jönköping Filmfestival c/o är en del av Jönköping Filmfestival. Vill du och din förening/organisation genomföra ett publikt arrangemang med filmanknytning – en unik filmvisning, temahelg eller en gästföreläsning till exempel? Då kan ni söka samverkansstöd genom Jönköping Filmfestival c/o.

När kan jag söka samverkansstöd

Samverkansstöd från Jönköping Filmfestival c/o kan sökas om:

  • du tillhör en förening/organisation etc.
  • föreningen/organisationen är verksam i Jönköping eller om det planerade arrangemanget har en tydlig koppling till kommunen
  • arrangemanget du ska anordna äger rum i Jönköpings kommun
  • arrangemanget marknadsförs för allmänheten

Vad förväntar vi oss av er när vi ger samverkansstöd

När ni beviljas samverkansstöd från Jönköping Filmfestival c/o måste det tydligt anges på affischer och i annan marknadsföring att arragemanget stöttas av Jönköping Filmfestival c/o.

På affischer och annat tryckt material ska logotypen finnas med och texten Med stöd av Jönköpings kommun (se pdf nedan). Där det inte är möjligt att av utrymmesskäl eller annat inte kunna placera logotypen skriva ut 'Med stöd av Jönköping Filmfestival c/o, Jönköpings kommun'.

Logotypen finns här på sidan att ladda ner.

Stödet ska redovisas senast två månader efter avslutat arrangemang, mer information om hur fås när samverkansstödet beviljas.

Vad kan det ekonomiska samverkansstödet användas till?

Bara fantasin sätter gränser för vad samverkansstödet kan användas till. Huvudsaken är att det finns en tydlig koppling till rörliga bilder och film och att arrangemanget håller hög kvalité.

Och kom ihåg att den som söker måste vara arrangör och projektägare för arrangemanget.

Det går också att söka pengar till fortbildning, exempelvis deltagaravgifter till kurser, seminarier och liknande. Fortbildningen och allt annat måste självklart vara filmrelaterat, till exempel biografföreståndarkurs eller maskinistutbildning.

Så här söker du samverkansstöd från Jönköping Filmfestival c/o

Du gör din ansökan i 'Förmulär för ansökan om samverkanstöd'. Har du några frågor eller tveksamheter om hur du ska fylla i, skriv dem i formuläret under ”frågor” eller kontakta Malin Cramer. Saknar du någon uppgift, gör bara ett streck i rutan. Välkommen med din ansökan, tillsammans gör vi Jönköpings kommun mer filmisk!

Formulär för ansökan om samverkansstöd

Om ja, ange även hur många gånger

Vi vill
Vi vill

Senast granskad/publicerad: