Konstnärlig gestaltning i foajén, Huskvarna Teater

Här finns information om konstnär Sara Appelgrens gestaltning av foajén.

Konstnär Sara Appelgrens gestaltning av foajén samspelar med rummet och de aktiviteter som pågår i Huskvarna Teater. Fotografier som väcker tankar och berör.

Tre kvinnor i profil.

Del av Sara Appelgrens konstnärliga gestaltning, foajén Huskvarna Teater.

"Så långt jag ser" 
– konstnär Sara Appelgren

Gestaltning i foajén Huskvarna teater

Kulturnämnden beslutade 2014-09-17 att Sara Appelgren fick uppdrag att utföra en konstnärlig gestaltning i foajén, Huskvarna Teater. Med motiveringen "att hon med hög konstnärlig kvalitet får konsten att samspela med rummet samt tagit hänsyn till den aktivitet som pågår".

Sara Appelgren arbetar med fotografi på ett rumsligt och konceptuellt sätt. I den fotografiska gestaltningen ”Så långt jag ser” möter vi publiken; de som ser, upplever och hänförs med stort engagemang. I en och samma situation finns en mängd upplevelser, blickar, projektion och fantasier.

Sara Appelgren beskriver själv sitt verk: I teaterfoajén blir teaterbesökaren publik till publiken, vilket kan locka till både identifikation, självreflektion eller ett mer distanserat betraktande av de avporträtterade. Med Så långt jag ser vill jag skapa en rumslig fotografisk gestaltning som väcker tankar om åskådarens roll och deltagande. Vad det innebär att uppleva, se och beröras, och hur en föreställning eller konsert förflyttar oss bort från vardagen.