Gestaltningsuppdrag Lillsjöplan/Atollen, Östra Munksjön

Molnet och Apans drömmar. Konstnärlig gestaltning vid Lillsjöplan, konstnär Emma Kronvall. Foto: Anna Hållams

Här finns information om Emma Kronvalls konstnärliga gestaltningar på Lillsjöplan och Lillsjöraden.

Emma Kronvall har skapat två konstnärliga gestaltningar - Molnet och Apans drömmar för Lillsjöplan och längs med kajen. " Jag hoppas att konstverken ska väcka tankar hos betraktaren och inbjuda till samtal och möten".

Emma Kronvall, bildkonstnär från Stockholm, fick uppdraget av  kultur- och fritidsnämn den 3 mars 2015 att utföra en konstnärlig gestaltning till Atollen, på Lillsjöplan och längs med kajen - Lillsjöraden. Hon fick uppdraget med motiveringen: "Molnet och Apans drömmar kommer att väcka tankar hos betraktaren. Med sina organiska former och sitt mjuka ljus kommer det urbana uttrycket hos byggnaderna runt torget att få ytterligare en dimension".


Apan, konstnärlig gestaltning av Emma Kronvall. Foto: Anna Hållams.

Molnet och Apans drömmar

Den konstnärliga gestaltningen består av två delar. Molnet, som är ca tre meter brett,  hänger i en livbåtskonstruktion intill kajen och syns på långt håll även under dygnets mörka tider, då det är upplyst. 

Apan i brons med ett lysandet tankemoln på huvudet, är placerad på den öppna ytan mellan husen. Båda konsverken inbjuder till samtal och eftertanke.

Emma Kronvall bor och arbetar i Stockholm/Årsta. Hon har gjort ett flertal offentliga gestaltningar, men arbetar också med mindre format, men alltid tredimensionellt. Mer om konstnären finns på hemsidan