Gestaltningsuppdrag Rocksjöstadion

Utsikt över Rocksjön genom Robert Hais konstverk, en ramkonstruktion vid strandkanten.

Här finns information om Robert Hais konstnärliga gestaltning till området runt Rocksjön.

Robert Hais verk Temporary images är en installation som tar hela området kring Rocksjön i anspråk, utan att störa den stilla naturen.  Fyra träkonstruktioner ramar in den föränderliga omgivningen.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade januari 2016 att Robert Hais, konstnär från Halmstad, fick uppdraget att utföra en konstnärlig gestaltning till området runt Rocksjön. Kultur- och fritidsnämndes motivering: "Verket erbjuder en spännande och oväntad vinkel på uppdraget. Robert Hais har valt att lämna Rocksjöstadion utan ingrepp för att i stället vandra runt Rocksjön och där sätta upp sina ramar. I olika storlekar. Genom ramarnas avgränsande effekt ser man landskapet med nya ögon. Ramarna ger betraktaren en koncentrerad blick och adderar en extra dimension till naturupplevelsen."

Temporary images

Installationen består av fyra träkonstruktioner, utförda som stora ramar. Verket är baserat på strukturer i trä med samma linaxbehandlade furureglar som på Rocksjöstadion. Idén bygger på att rama in den förändeliga naturen i fasta strukturer på givna platser, en slags omvänd kamera / stillbild, där ramen är fixerad och bilden ständigt i förändring. Så som verket är konstruerat medger det en stängd vy/ram vid syn framifrån och/eller snett framifrån medan det från sidan släpper igenom omkringliggande natur.

   – Verken har delar av sin estetik i samklang med fasaden på stadion. Jag ville inte gå emot detta utan snarare framhäva den och samtidigt bidra till en samstämmig karaktär runt hela sjön. Personligen tycker jag att naturen ska få stå för färg och förändring och i stället för att konkurrera om uppmärksamheten ge den första rummet, säger Robert Hais.

Hais jobbar med både temporära och permanenta, interaktiva
och platsspecifika verk såsom installationer, skulptur, objekt, måleri och rumsgestaltning. Han har ställt ut på ett flertal platser i södra Sverige samt  London och är också representerad med flera offentliga gestaltningar i Halland.