Offentliga konstverk

Här kan du läsa om åtta av Jönköpings spännande offentliga konstverk. Offentlig konst är konst som finns på gator, torg och andra platser som tillhör oss alla.

Kultur- och fritidsnämnden tar beslut om konstnärliga gestaltningar i kommunen. Nämnden ser också till att den så kallade 1%-regeln följs i samband med kommunala byggnationer.

Konstverk i loppan

Massor av silver

Konstnär: Thomas Hämén
Tillkomstår: 2021
Placering: Munksjökajen, Jönköping
Teknik och material: Skulptur – stål, förkromat aluminium, fiberglasförstärkt polyester
Objektsnummer: K5046

Massor av silver är en tvådelad skulptur som sammankopplar den historiska industrin kring Munksjön med det marina livet. På skulpturerna finns kräftdjur, så kallade ishavsrelikter, som blev kvar när Vättern separerades från havet genom landhöjningen. Deras livsmiljö har förändrats drastiskt i och med de föroreningar som följde industriernas etablering intill sjön.

Titeln tar avstamp i den förorenade sjöbottnen, från vilken klumpar av cellulosamassa med hög kvicksilverhalt ibland flyter upp till ytan. Fenomenet har inspirerat verkets ena del, men kvicksilvret återkommer också i den stora tv-kannan. Den är baserad på Carl-Arne Bergers ”Signatur” från 1962 som tillverkades i området, bland annat av glas täckt i kvicksilvernitrat.

Thomas Hämén (f. 1987) är konstnär från Luleå, utbildad bland annat på Kungliga konsthögskolan i Stockholm (2014). Han intresserar sig för ekologi och teknik, och skapar ibland verk med humoristiska inslag.

Konstverket Massor av silver.

Foto: Werner Nystrand

Hoppets vision

Konstnär: Rune Karlzon
Tillkomstår: 1967
Placering: Hoppets torg, Jönköping
Teknik och material: Skulptur – brons
Objektsnummer: K4279

Mitt på Hoppets torg i centrala Jönköping finns sedan 1967 Rune Karlzons Hoppets vision. Den stora, abstrakta bronsskulpturen är täckt av låga reliefer, både på insidan och utsidan. Skulpturens storlek ger ett massivt intryck och förstärker den cirkulära rörelsen runt torget, medan dess detaljer också betonar den mindre skalan och bjuder in besökaren att komma närmre. Väl inne i skulpturen förändras ljudbilden drastiskt och relieferna ger ytan en taktilitet.

Rune Karlzon (1930–2001) föddes i Bottnaryd och utbildade sig bland annat på Konstfack i Stockholm. Han är välrepresenterad i Jönköping kommuns konstsamling och har gjort ett antal andra offentliga gestaltningar i kommunen, bland annat skulpturen Magnus Ladulås (1984) på Skolgatan och reliefen av Dag Hammarskjöld (1984) på Stadsbibliotekets fasad.

Bronsskulpturen Hoppets vision.

Foto: Werner Nystrand

Proposal no 17 very tall parking house

Konstnär: Johan Zetterquist
Tillkomstår: 2006
Placering: Parkeringshuset Smedjan, Jönköping
Teknik och material: Skulptur – lackat glas och stål
Objektsnummer: K4282

Mitt i parkeringshuset Smedjan står Johan Zetterqvists Proposal no 17 very tall parking house, en 20 meter hög skulptur i stål och glas som sträcker sig hela vägen upp genom byggnaden. Glaset är lackat på baksidan med kvadrater i grått, grönt, svart, ljusblått, gult och vitt. Genom att skulpturen går igenom hela parkeringshusets mitt blir den till en central punkt i bilisternas rörelse runt huset. Skulpturen syns också på håll, då den översta delen sticker upp genom öppningen i parkeringshusets tak.

Johan Zetterqvist (f. 1968) är konstnär från Arvika, utbildad i Göteborg på Hovedskous målarskola och Valands konsthögskola. Han är känd för sina visionära ”proposals” eller projektförslag för det offentliga rummet.

Konstverket Proposal no 17 very tall parking house.

Foto: Werner Nystrand

Fredens man, Hommage à Dag Hammarskjöld

Konstnär: Émile Gilioli
Tillkomstår: 1966/1980
Placering: Stadsbiblioteket, Jönköping
Teknik och material: Skulptur – brons och diabas
Objektsnummer: K4295

Utanför Jönköpings Stadsbibliotek står Émile Giliolis abstrakta monument Fredens man, Hommage á Dag Hammarskjöld. Skulpturen består av en abstrakt form i brons på en rektangulär sockel i polerad diabas. Skulpturen är egentligen en skiss och ett tävlingsförslag till ett monument för Dag Hammarskjöld. Tanken var att monumentet skulle utföras i större format och med högre sockel. Skulpturen köptes in 1966, men har stått på platsen sedan 1980.

Dag Hammarskjöld, född i Jönköping 1905, var FNs generalsekreterare från 1953 tills han avled då hans plan störtade i Zambia (dåvarande Nordrhodesia) år 1961. Giliolis skulptur från 1966 görs sällskap av ytterligare ett monument tillägnat Hammarskjöld; den bronsrundel med ett reliefporträtt, skapat av Rune Karlzon 1984, som hänger på väggen intill.

Émile Gilioli (1911–1977) var en fransk abstrakt skulptör utbildad på bland annat École des Beaux-Arts i Paris.

Konstverket Hoppets Vision.

Foto: Werner Nystrand

Apans tankar och Moln

Konstnär: Emma Kronvall
Tillkomstår: 2016
Placering: Lillsjöplan, Jönköping
Teknik och material: Skulptur – brons, polyester, metall, LED-ljus
Objektsnummer: K4738

På Lillsjöplan, intill Munksjön, finns Emma Kronvalls tvådelade gestaltning Apans tankar och Moln från 2016. Verkets två delar befinner sig en liten bit ifrån varandra. På en sittmöbel finns Apans tankar – en sittande figur med ett lysande tankemoln. En bit därifrån finns verkets andra del, Moln. Den består av ett lysande moln som hänger från en livbåtsställning ovanför en bänk intill vattnet. Betraktare kan sätta sig bredvid apan, och molnet skapar en samlingsplats och en utsiktspunkt över Munksjön. Gestaltningen påminner om tankar och drömmar som kommer inifrån oss själva, såväl som från omvärlden.

Emma Kronvall (f. 1976) är konstnär född i Stockholm med examen från Konstfack (2004). Hon arbetar tredimensionellt och har gjort flera offentliga gestaltningar.

Gestaltningen "Apans tankar" och "Moln"

Foto: Werner Nystrand

Nurmengaard

Konstnär: Linnea Rygaard
Tillkomstår: 2021
Placering: Magnus Ladulås plats, Jönköping
Teknik och material: Skulptur – ekträ och stål
Objektsnummer: K5045

Nurmengaard är skapad av konstnären Linnea Rygaard i samarbete med Sydväst Landskap och Arkitektur. Skulpturen skapar en rumslighet som sammanflätas med landskapet och bjuder in till vistelse. Titeln sammanfogar konstnärens namn med namnet på ett fiktivt slott byggt av den onde trollkarlen Gellert Grindelwald i Harry Potter-böckerna.

Verket är en länk mellan Jönköpings historia och nutid, då utformningen inspirerats av planritningarna från muren till det nu rivna Jönköpings slott. Skuggan som skapas av den tredimensionella skulpturen för åter tankarna till en planritning och påminner om denna historiska koppling.

Linnea Rygaard (f.1990) är från Göteborg och har en MFA från Kungl. Konsthögskolan i Stockholm 2016. Hon arbetar ofta med måleri, där perspektivet är en viktig del av verken.

Skulpturen Nurmengaard.

Foto: Werner Nystrand

Hundöra

Konstnär: Per Olof Ultvedt
Tillkomstår: 1970
Placering: Stadsbiblioteket, Jönköping
Teknik och material: Skulptur – glas, metall, belysning
Objektsnummer: K4275

Per Olof Ultvedts Hundöra från 1970 sitter på väggen utanför Jönköpings stadsbiblioteks entré. Verket består av ett antal triangelformer i olika storlekar, som tillsammans bildar en stor rätvinklig triangel. Verkets ljusa framsida blinkar i sekvenser när det är mörkt ute, något som styrs av en dator från tillkomståret. Både formen och titeln anknyter till biblioteksverksamheten genom referensen till de nedvikta hörnen i böcker som fungerar som bokmärken.

Per Olof Ultvedt (1927–2006) föddes i Finland och utbildades på Konstakademien mellan 1945 och 1950. Han är känd för sina mekaniska skulpturer och även för sitt arbete med Hon - en katedral på Moderna Museet som han skapade tillsammans med Niki de Saint-Phalle och Jean Tingluely 1966. Ultvedt har även gjort ett antal andra offentliga konstverk.

Konstverket Hundöra.

Foto: Werner Nystrand

Ett skepp kommer lastat

Konstnär: Lisa Atterström
Tillkomstår: 2010
Placering: Slottsbron, Jönköping
Teknik och material: Skulptur – målad betong, granit och marmor
Objektsnummer: K4334

Intill Munksjön, nära Slottsbron, finns Ett skepp kommer lastat, ett konstverk i flera delar av Lisa Atterström. Verket består av en hög triangelformad segelformation i vitmålad betong, vars form speglas i markbeläggningen i granit med sina vågmönster i marmorknott och bänkar i röd, polerad granit. Markbeläggningen och seglet bildar en rumslighet som betraktaren kan kliva in i för att sätta sig på bänkarna. På så sätt bildas en utblickspunkt mot vattnet, som anknyter tematiskt med verket.

Lisa Atterström är baserad i Bottnaryd utanför Jönköping. Hon har bland annat ställt ut konst på Vandalorum i Värnamo (2012) och i galleriet på Grenna museum (2020).

Konstverket Ett skepp kommer lastat.

Foto: Werner Nystrand

Senast granskad/publicerad: