Ny kulturplan och kulturstrategi

Här kan du läsa om arbetet med att ta fram ny kulturplan och kulturstrategi för Jönköpings kommun.

Kultur-och fritidsförvaltningen fick 2021 i uppdrag att ta fram en ny kulturplan och kulturstrategi för Jönköpings kommun. Uppdraget att ta fram plan och strategi tilldelades Nätverkstan. Nätverkstan är en oberoende kulturaktör som förutom att ta på sig uppdrag som detta utbildar, föreläser och publicerar skrifter inom kulturområdet.

Under hösten och vintern genomfördes en större mängd dialoger med olika aktörer. Horisontella dialoger med särskilt sammansatta grupper för att bland annat få ett grepp om hur Jönköping tar sig an de kulturpolitiska målen. Det har även gjorts dialogworkshops där representanter från kulturlivet lämnat synpunkter inom sina respektive områden. Till detta har tre förankringsdialoger förts med politiker och tjänstemän samt ett antal enskilda intervjuer.

Dokumentet har varit ute på remiss till Nämnder, Bolag och allmänheten. Till detta har även två dialoger hållits varav en av dessa särskilt riktade sig till barn och unga.

Här kan du läsa förslaget i sin helhet:

Kulturplan & Kulturstrategi för Jönköpings kommun 2022–2026 Pdf, 787.6 kB.

Tidplan för arbetet med Jönköpings kommuns kulturplan och kulturstrategi

 • 12 november, 2021
  Förankringsdialog 1
 • November, 2021
  Dialogworkshops (Nätverkstan)
 • 10 december, 2021
  Förankringsdialog 2
 • December, 2021
  Dialogworkshops (Nätverkstan)
 • Januari, 2022
  Förankringsdialog 3
 • 1 februari, 2022
  Förslag klart för reviderad kulturplan och kulturstrategi (Nätverkstan)
 • 23 februari, 2022
  Beslut, Kultur- och fritidsnämnden
 • 17 mars till 22 april, 2022
  Remisstid
 • Mars, 2022
  Öppet möte, inspel (Nätverkstan)
 • April, 2022
  Revidering efter remiss (Nätverkstan)
 • 19 maj, 2022
  Beslut, Kultur- och fritidsnämnden
 • 9 juni, 2022
  Beslut, Kultur- och fritidsnämnden
 • 8 november, 2022
  Beslut, Kommunstyrelsen
 • Januari, 2023
  Beslut, Kultur- och fritidsnämnden

Senast granskad/publicerad: