search
Sök
menu
Meny
Sök

Ny kulturplan och kulturstrategi

Vi bjuder in till ett öppet möte tisdagen den 19 april kl. 18.00-20.00 på Kvarteret Ödlan, Syrgasvägen 7, Jönköping.

Mötet är öppet för kulturliv, civilsamhälle, politiker, tjänstepersoner och kulturintresserade i stort. Förslaget till ny kulturplan och kulturstrategi presenteras under mötet och därefter delar vi upp oss i mindre grupper för samtal. Vi bjuder på kaffe.

Anmälan senast onsdagen den 13 april till e-post: kulturforening@jonkoping.se

Lämna synpunkter på remissförslaget skriftligt

Synpunkter på remissförslaget ska vara Kultur- och fritidsförvaltningens diarium tillhanda senast 22 april.

Synpunkter skickas via e-post: kff@jonkoping.se
Du kan också skicka synpunkter per post: Kultur- och fritidsförvaltningen (diariet), Box 1029, 551 11 Jönköping.

Här kan du läsa remissförslaget i sin helhet

Kulturplan & Kulturstrategi för Jönköpings kömmun 2022–2026 Pdf, 546.2 kB. (Pdf, 546.2 kB)

Arbetet med Jönköpings kommuns nya kulturstrategi och kulturplan för 2022–2026 är i nu igång. För ett bra underlag, rätt perspektiv och en relevant analys är det viktigt med bred representation i arbetet av institutioner och kulturlivet.

Tidplan för arbetet med Jönköpings kommuns kulturplan och kulturstrategi

12 november
Förankringsdialog 1

November
Dialogworkshops (Nätverkstan)

10 december
Förankringsdialog 2

December
Dialogworkshops (Nätverkstan)

Januari
Förankringsdialog 3

1 februari
Förslag klart för reviderad kulturplan och kulturstrategi (Nätverkstan)

23 februari
Beslut, Kultur- och fritidsnämnden

17 mars till 22 april
Remisstid

Mars
Öppet möte, inspel (Nätverkstan)

April
Revidering efter remiss (Nätverkstan)

19 maj
Beslut, Kultur- och fritidsnämnden

1 september
Beslut, Kommunfullmäktige

KONTAKT

För frågor

Skicka e-post till Nätverkstan

E-post Nätverkstan

Skicka e-post till kultur- och fritidsförvaltningen

E-post till kultur- och fritidsförvaltningen