Lokalerna på Kämpevägen 22 & 26

Du som är med i projektet får en plats i någon av lokalerna på Kämpevägen 22 eller Kämpevägen 26.

Lokalerna i husen är olika stora. Flest lokaler finns på Kämpevägen 22.

Avgift för lokalen

Du som söker och får en plats i lokalerna och projektet betalar en avgift som baseras på 500 kr/kvadratmeter och år. Hyran kan komma att justeras under 2023–2024 till max 750kr m2/ år.

I avgiften ingår:

  • hyra,
  • el,
  • internet,
  • gemensamma köksutrymmen.

Projektet pågår fram till 30 juni 2024. Avtal om att ingå i projektet skrivs för ett år i taget. Sedan gör vi tillsammans en utvärdering.

Tillgänglighet

På Kämpevägen 26 finns det hiss.

Gult fyrkantigt hus med med skylt "Mabi".

Kämpevägen 22

Vitt och svart hus med blårandiga markiser.

Kämpevägen 26